Nový starosta KVP Ladislav Lörinc: „Nechcem byť starosta, ktorý sa ukrýva v kancelárii“

KošiceSpravodajstvo

Jeho prvou výzvou bude zimná údržba.

Ako sa po voľbách cítite?

Som veľmi šťastný z toho, koľko hlasov som získal. Cítim dôveru ľudí a prímam ju hlavne s pokorou k tomu, že teraz zastupujem ľudí a sídlisko, na ktorom som sa narodil a na ktorom žijem celý život.

Aké budú vaše prvé kroky ako starostu?

Prvé kroky som už vykonal. Zablahoželal som všetkým zvoleným poslancom a poprosil som ich o osobné stretnutie. Napísal som aj pánovi starostovi, ale ten je podľa mojim informácii na dovolenke. Predpokladám teda, že do úradu nastúpim až zložením sľubu, čo bude niekedy začiatkom decembra.

Čo bude hlavnou myšlienkou vášho programu?

V mojom volebnom programe bolo strašne veľa tém, keďže som ho nepoňal ako klasické politické sľuby, no skôr ako okruhy, v ktorých by sa mohlo KVP zlepšiť. Medzi tie patrilo parkovanie, zeleň, detské ihriská, participácia a samospráva ako taká. Moje prvé kroky musia smerovať k úradu, takže budú možno trochu menej viditeľné pre ľudí, pretože úrad stagnuje a je zdecimovaný personálnou politikou, ktorá tu bola štyri roky. Najprv sa musím venovať tomu, aby úrad fungoval, potom môžem začať poskytovať ľuďom tie služby, ktoré očakávajú.

V čom vidíte najväčší problém sídliska?

Najväčší problém sídliska je podľa ľudí problém deratizácie a čistoty sídliska. Takisto slabá infraštruktúra, čo sa týka nedostatku parkovacích miest ale aj napríklad detských ihrísk.

Ako by ste ich chceli riešiť?

Je verejne známe, že máme 11 krokov k tomu, aby sme zlepšili situáciu s parkovaním, verím, že túto situáciu len tak nevyriešime. Medzi tie základné patrí vytlačenie dodávok nad 5 metrov z obytných ulíc. Postupne odstraňujeme autovraky, podarilo sa nám ich odstrániť ďalších päť, to určite tiež pomôže parkovaniu.

Prevziať úrad na sídlisku KVP bude asi trochu náročné. Ako plánujete postupovať?

Bolo heslom mojej kampane, že spoločne posunieme naše sídlisko vpred, v ktorom by som chcel vyzdvihnúť hlavne slovo „spoločne“. Navrhol som občanom aj svojim protikandidátom, aby sme sa spojili v prospech sídliska. Ľudia vnímali posledné štyri roky ako stagnujúce.

Čo si sľubujete od spolupráce medzi mestskou časťou a mestom Košice?

Od spolupráce s mestom si sľubujem veľa, keďže som bol v koalícii, ktorá podporovala Jaroslava Polačeka. Teším sa z toho, že budem vedieť spolupracovať s vyšším územným celkom aj s mestom. Jedným z prvých krokov bude zapracovanie komplexnej rekonštrukcie cesty Jána Pavla II. do rozpočtu mesta na rok 2019 a to je zásadná vec, ktorú budem očakávať od mesta Košice.

Pravidelne dostávame finančné prostriedky od mesta, ale aj pri našich investičných akciách sa vieme oprieť o to, že mesto nám pomôže.

Je nejaký cieľ, ktorý by ste radi stihli ešte do konca roka 2018?

Tým, že som 8 rokov pôsobil ako poslanec a mám predstavu o tom, ako dlho niektoré veci trvajú a v akom stave je úrad. Musím povedať, že keď 10. decembra nastúpim, jediné čo stihnem je dať dokopy úrad a oživiť ho. Spravím si personálny audit, audit procesov a dôležitá bude určite zimná údržba. Tam už budú určite ľudia pozorovať, ako sa staviame k údržbe, ako prebiehala a aká bola jej kvalita. Zimná údržba sa zabezpečuje prostredníctvom externých firiem, takže máme partnera, ktorého vybral ešte starý starosta. Chcem v tom spraviť ale jednu veľkú zmenu. Kým v minulosti bol členom zimného štábu len starosta a ním vybraní zamestnanci úradu, chcem tento štáb otvoriť aj poslancom, prípadne občanom, ak by sa našiel nejaký profesionál. Hlavné je, aby sme boli svižnejší a akčnejší. Určite chcem byť starostom, ktorý bude pracovať priamo v teréne a nie sa len schovávať v kancelárii.

Ako vnímate voľby po ich skončení?

Myslím, že voľby na sídlisku KVP prebehli pokojne, nemali sme žiadnu špinavú antikampaň. Ja sám som sa snažil predstavovať svoje vízie a reagovať na to, čo ľudia žiadali. Celá moj kampaň sa niesla v pozitívnom duchu a verím, že sa mi podarilo ľuďom predstaviť to, čo môžeme dokázať, keď sa spojíme.

Celkovo v Košiciach sme si zažili asi najšpinavšiu kampaň, akú som počas svojej kariéry videl, ale Košičania podľa mňa prekukli politické hry.

 

Autor: KOŠICE ONLINE

Komentáre