Lekári a zdravotné sestry môžu absolvovať rezidentské štúdium

SlovenskoSpravodajstvo

Výhodou je istota zamestnania na celom území Slovenska.

Koronakríza nezastavila rezidentské štúdium pre zdravotníkov. Má rovnaký obsah a rozsah odbornej prípravy ako klasické špecializované štúdium s tým rozdielom, že je financované z prostriedkov ministerstva zdravotníctva. Do štúdia sa môžu zapojiť lekári aj sestry, ktorí sú absolventmi medicíny a majú oprávnenie robiť výkony v niektorom zo špecializačných odborov v povolaní lekár.

„Lekári sa môžu zaradiť okrem špecializovaných odborov všeobecné lekárstvo a pediatria aj do ďalších odborov, a to napríklad anesteziológia a intenzívna medicína, detská psychiatria, balneoterapia a liečebné lekárstvo, geriatria, gynekológia a pôrodníctvo, urgentná či úrazová chirurgia a mnohé iné,“ informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Sestry sa môžu zaradiť do odborov anestéziológie, intenzívnej starostlivosti, pomoc v operačnej sále či ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii, čo potvrdila aj Eliášová:

„Podmienky rezidentského štúdia doteraz zahŕňali napríklad možnosť preplácania časti poplatkov za vzdelávanie. Rezidenti môžu prerušiť štúdium počas dočasnej pracovnej neschopnosti, materskej či rodičovskej dovolenky. Plusom je aj to, že si môžu po ukončení štúdia vybrať miesto poskytovania zdravotnej starostlivosti v samosprávnom kraji podľa dohody s daným vyšším územným celkom. To znamená, že lekári majú možnosť pracovať v odľahlých regiónoch. Kraje majú totiž presne zmapované, kde všeobecní lekári chýbajú. Zároveň si môžu vybrať aj ambulanciu, kde vykonávajú prax.“

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Podmienky a výhody

Aj napriek zvýšenej potrebe lekárov v aktuálnej situácii boli niektorí absolventi v nemocniciach informovaní, že sa rezidentský program možno tento rok neotvorí. Dôvodom malo byť to, že koronavírus zhltol všetky dostupné financie. Eliášová vysvetlila, že ide o nepravdivú informáciu:

„Rezidentský program pokračuje. Je aj súčasťou programového vyhlásenia vlády. Financovanie je v tomto roku zabezpečené. Nasledujúce obdobia budú predmetom rokovaní, prípadne rovnako aj ďalšia špecifikácia programu. Cieľom rezidentského programu je zabezpečiť dostatok lekárov, respektíve zvýšiť ich počty, a to najmä v regiónoch, kde sú nedostatkoví.“

Jednou z podmienok rezidentov je aj povinnosť po skončení štúdia poskytovať zdravotnú starostlivosť na území Slovenska najmenej päť rokov.

„Rezidentské štúdium sa aktuálne uskutočňuje v štyroch univerzitách, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,“ dodala Eliášová s tým, že výhodami štúdia sú aj možnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti na polovičný úväzok či istota zamestnania na celom území Slovenska.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre