Lekári a zdravotníci ošetrili desiatky klientov Oázy a otestovali ich na koronavírus

KošiceSpravodajstvo

Ide o prvý komplexný zdravotný skríning ľudí bez domova na východnom Slovensku.

V útulku a nocľahárni neziskovej organizácie Oáza – nádej pre nový život v Bernátovciach sa minulý týždeň uskutočnil prvý komplexný zdravotný skríning ľudí bez domova na východnom Slovensku. Niektorí klienti zároveň podstúpili test na COVID-19. Ich zdravotný stav zmonitorovali dobrovoľníci lekári, zdravotníci a medici z Občianskeho združenia Equita, profesor Krčméry so svojím tímom z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Nadácia DEDO, v spolupráci s občianskym združením Proti prúdu a vydavateľom Nota bene.

„U ľudí a rodín bez domova bola preukázaná vysoká miera sociálneho vylúčenia a sťaženého prístupu k zdravotnej starostlivosti, ako aj dôležitosť prístupu k bývaniu. Mnohí klienti potrebujú intenzívnu zdravotnú starostlivosť a mali by byť v inom type služieb. Považujeme za nesmierne dôležité aj naďalej pracovať na advokácii a prinášaní konkrétnych zmien a riešení v tejto oblasti,“ povedala manažérka pre rozvoj Nadácie DEDO Alena Vachnová.

Foto
Zdravotný skríning / Gréta Čandová, Nadácia DEDO

Test na koronavírus

Dobrovoľníci poskytli ľuďom bez domova základné ošetrenie, nastavili im liečbu a v prípade potreby ich odporučili na odborné vyšetrenie. Počas skríningu sa zrealizovalo 170 rozhovorov a vyšetrení klientov vrátane merania tlaku, telesnej teploty, cukru v krvi či testovania na koronavírus, pričom ani u jedného z testovaných nebolo potvrdené ochorenie COVID-19.

„Až u tretiny klientov, medzi ktorými je mnoho seniorov s vážnymi zdravotnými znevýhodneniami, rodiny s deťmi či mladí ľudia po odchode z detských domovov, bola zistená hypertenzia, pričom u viacerých z nich bola potrebná okamžitá intervencia a nastavenie na základnú liečbu. Zdravotný stav štyroch klientov si vyžadoval okamžité odoslanie do zdravotníckeho zariadenia na ďalšie odborné vyšetrenia a nastavenie liečby. Zlý zdravotný stav klientov poukázal na potrebu pravidelného monitorovania a zabezpečenia dostupnej odbornej zdravotnej starostlivosti,“ uviedla  Michaela Kostičová z Equity.

Ako dodala Vachnová, dáta zo skríningu budú po spracovaní použité na advokačné aktivity v tejto téme na lokálnej i národnej úrovni:

„Spoločne s partnermi chceme aj naďalej pracovať na dostupnom bývaní, zdravotnej a sociálnej starostlivosti pre rodiny a jednotlivcov bez domova. Aktuálne pripravujeme pilotný projekt Housing first v Košiciach, ktorý môže zjednodušiť prístup týchto ľudí k sociálnemu nájomnému bývaniu. Vďaka profesionálnemu sprevádzaniu a individuálnemu prístupu dokáže pomôcť ľuďom a rodinám v bytovej a komplexnej núdzi vytvoriť stabilný a bezpečný domov, čo, samozrejme, prináša množstvo ďalších pozitívnych dôsledkov, ako napríklad zlepšovanie zdravotného stavu.“

„Pre mňa to bol šok – vidieť s akým nasadením, veľkou ochotou a láskou pracovali s našimi ľuďmi. Myslím, že sú to anjeli, ktorých posiela Pán Boh, aby cez ich život a prácu mohol zasahovať do našich bežných životov,“ skonštatoval riaditeľ Oázy a rímskokatolícky kňaz Peter Gombita.

 

Autor: KOŠICE ONLINE

 

 

Komentáre