Lekárska komora nemôže postihovať lekárov za vyjadrenie ich názoru k očkovaniu

SlovenskoKoronavírus

Ich poslaním je vykonávať zdravotnícke povolanie v súlade s dostupnými poznatkami lekárskych a biomedicínskych vied.

Niektorí lekári nabádajú svojich pacientov, aby sa nedali zaočkovať proti koronavírusu a ochorenie liečili homeopatikami alebo inou metódou. Podľa viceprezidenta Slovenskej lekárskej komory (SLK) Róberta Rolanda, každý lekár má právo na svoj osobný názor, no v prípade liečenia akejkoľvek choroby by mal myslieť predovšetkým na zdravotný stav pacienta a prikláňať sa k väčšinovému názoru lekárskej verejnosti:

„Títo ľudia dajú na menšinový názor a nie na väčšinový, overený v odborných spoločnostiach. Opierajú sa len o individuálne autority. Na druhej strane, nedomysleli si jednu vec, že môže vzniknúť po čase situácia, že vznikne trestnoprávna zodpovednosť, pokiaľ dôjde k poškodeniu pacienta preto, že lekár postupoval nesprávnym spôsobom.“

SLK nemôže postihovať lekárov za vyjadrenie ich názoru na tému očkovania, avšak konštatuje, že poslaním lekárov je vykonávať zdravotnícke povolanie v súlade s dostupnými poznatkami lekárskych a biomedicínskych vied, čo potvrdil aj Roland:

„Na našom ostatnom volebnom sneme SLK, ktorý sa konal v uplynulých dňoch, sme vydali vyhlásenie, v ktorom sme jasne deklarovali postoj SLK k pandémii koronavírusu aj očkovaniu, a zároveň sme v ňom požiadali všetkých lekárov, aby nezabudli na odborne fundovanú medicínu, aby postupovali podľa aktuálnych odporúčaní reflektujúcich výsledky dokumentovaného vedeckého poznania.“
 

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

V prípade, ak SLK na základe podnetu zistí, že lekár nevysvetlil pacientovi jeho možnosti a nepoučil ho o rizikách jeho voľby, vecou sa bude náležite zaoberať. 

„SLK pritom očakáva od lekárov, bez ohľadu na ich osobný názor na očkovanie, objektívne informovanie pacientov o možnostiach voľby a rizikách súvisiacich s voľbou očkovacej látky alebo riziku neočkovania v zmysle súčasných poznatkov lekárskych vied o očkovaní proti COVID-19,“ dodal Roland.

Prezident SLK Pavel Oravec zároveň vyzval všetkých občanov, aby sa dali zaočkovať proti koronavírusu:

„Sme presvedčení, že o žiadnej chorobe sa nepodarilo získať toľko poznatkov za krátke dva roky ako o COVID-19. Ďalšie poznatky rýchlo pribúdajú, na základe ktorých sa objavia nové lieky. Dovtedy prosíme všetkých, aby rešpektovali odporúčania odborníkov pri prevencii, diagnostike a liečbe a občanov, aby sa v záujme svojich detí, vnúčat, príbuzných, seba a okolitých ľudí dali zaočkovať.“

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre