Len jedno z krajských miest východu nateraz využíva potenciál mládežníckeho parlamentu

VýchodSpravodajstvo

Pôsobí ako poradný orgán primátora.

Samosprávy po celom Slovensku dlhodobo hovoria o snahe byť čo najbližšie k ľuďom. Jedným zo spôsobov je aj komunikácia a spolupráca s mladými, na ktorú v mnohých prípadoch slúžia mládežnícke parlamenty. Ako poradné orgány sa snažia radniciam prinášať nápady na rôzne podujatia, podnety k jednotlivým témam alebo organizujú akcie. Mládežnícky parlament ale zatiaľ nenájdete napríklad v metropole východu. Hovorca mesta Dušan Tokarčík pre Rádio Košice uviedol, že na mestskom zastupiteľstve je pravidelne zaradený aspoň bod Slovo pre občana:

„V rámci neho už vystúpilo aj viacero mladých ľudí z Košíc so svojimi postrehmi k aktuálnemu dianiu v meste a rôznymi nápadmi ako posunúť Košice ďalej. Mesto pravidelne vyhlasuje aj rôzne grantové, dobrovoľnícke, športové a kultúrne schémy, do ktorých sa zapájajú aj mladí Košičania.“

Nateraz ale vznik mládežníckeho parlamentu v Košiciach nevyzerá veľmi reálne.

„Keďže podporujeme všetky aktivity týkajúce sa transparentnosti, demokracie a zapojenia občanov do správy vecí verejných, chceme sa zapojiť do výzvy pre získanie finančných prostriedkov na inovačné aktivity v našom meste. Jednou z aktivít by potom bola aj podpora pre činnosť mládežníckeho parlamentu,“ doplnil Tokarčík.

Foto
V Prešove funguje Mestské stredoškolské zastupiteľstvo / facebook.com/msupresov

Naopak poradný orgán mladých už od minulého roka pôsobí napríklad v metropole Šariša.

„Mestské stredoškolské zastupiteľstvo (MSZ) Prešov je historicky prvá stredoškolská organizácia na Slovensku zastupujúca študentov a študentky všetkých stredných škôl na území jedného mesta. Sú poradným orgánom primátora mesta Prešov, vysvetlil hovorca mesta Michal Hudák.

Podľa jeho slov pôsobí v prešovskom mládežníckom parlamente nateraz 30 členov:

„MSZ rieši aktuálne problémy svojich rovesníkov, háji ich záujmy na úrovni mesta, zastupuje ich vo vzťahu k vedeniu mesta a jeho orgánom v otázke ich práv a možností. Toto stredoškolské zastupiteľstvo je tvorené poslancami a poslankyňami, ktorí svoj mandát získavajú automaticky delegovaním ich školou do MSZ. Spolu vytvárajú najvyšší rozhodovací orgán MSZ, ktorým je Valné zasadnutie. Ten okrem iného volí predsedníctvo a členov, resp. členky, ostatných orgánov MSZ.“

Medzi ich ďalšie aktivity patrí napríklad tvorba podcastov, iniciatíva Spoznaj Prešov, organizácia mestského stredoškolského plesu, vytvárajú zahraničnú spoluprácu s partnerskými mestami. V súčasnosti majú nadviazané vzťahy s Pražským stredoškolským snemom a Českou stredoškolskou úniou. Ambícia parlamentu je rozširovať spoluprácu ďalej medzi krajinami V4 a Európskej únie.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

Komentáre