Lorinčík plánuje vybudovať biokoridor s cyklistickým chodníkom a náučnou trasou

KošiceSpravodajstvo

Niektoré parcely je potrebné odpredať od súkromných vlastníkov.

Mestská časť Košice – Lorinčík plánuje v najbližších rokoch vybudovať nový biokoridor. „Je nám známe, že v našej mestskej časti sa nachádza biotop miestneho významu, ktorý bol dokumentovaný už pred desaťročiami. Štátna ochrana prírody a krajiny v Prešove, je o tom  dosť rozsiahly materiál, vieme, čo tam je, aká flóra, aká fauna sa tam nachádza. Je to vec, ktorá je prirodzená a myslím si, že dnes, keď mesto Košice chce zabojovať o titul Európske zelené mesto, je táto vec aktuálna. Sám som vyvinul aktivitu voči mestu tak, že som spolu s priateľmi spracoval ideový návrh, ako by ten biokoridor mohol vyzerať,“ vysvetlil starosta Lorinčíka Damián Exner.

V biokoridore by sa mal nachádzať cyklistický  chodník, náučná trasa o lokálnej faune a flóre a predovšetkým by sa mal stať miestom na relax, čo potvrdil aj Exner: „Biokoridor s vyústením pri biotope, máme už aj videoprezentáciu, v ktorej je zobrazené, kde by mohlo byť detské dopravné ihrisko, kde by mohol začať biocyklistický chodník. Biokoridor by mohol začať na Námesti sv. Vavrinca, prechádzal by okolo škôlky, Belžianskeho potoka a v úhrnnej dĺžke nejakých deväťsto metrov by mohlo byť využitie priestoru na oddych, relax, a, samozrejme, na poučenie o tom, čo tu vlastne máme, aby sme si to mali chrániť a prípadne rozvíjať.“

Foto
Lorinčík / Mestská časť Košice - Lorinčík

Projekt má rozlohu takmer tri hektáre, pričom 80 percent plochy vrátane samotného biotopu je vo vlastníctve Slovenskej republiky a Správy povodia. Zvyšné parcely v zastavanej oblasti sú majetkom súkromných osôb, ktoré sú však ochotné svoje pozemky odpredať. Mestská časť ale momentálne nedisponuje dostatkom financií na odkúpenie parciel, a tak sa s plánom obrátila na mesto Košice.

„Na magistráte sme predložili všetko, čo ako si predstavujeme s tým, že je tam vôľa občanov za dobrú cenu, komfortnú pre mesto, svoje podiely odpredať. Oni vedia, že z tých podielov nebudú nič mať. Na ich parcelách je ochranné pásmo vodného toku, čiže tí ľudia z toho nič nemajú. Konsenzom sme prišli na to, že keď to predajú za priaznivú cenu, myslím si, že dobrá vec by sa mohla podariť. Pokiaľ mesto bude od nás chcieť, aby sme sa finančne podieľali na vykupovaní parciel, tak pri našom rozpočte si na to nenájdeme prostriedky,“ dodal Exner. Ak by sa s výkupom parciel začalo už tento rok, nový biokoridor by mohol byť dokončený koncom budúceho roka.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre