Magistrát znižuje počty vyhradených parkovacích miest

KošiceSpravodajstvo

Doposiaľ rozhodoval v 640 prípadoch.

Košický magistrát od augusta minulého roka nevyhradzuje parkovacie miesta. Výnimku majú taxislužby na určených stanovištiach a miesta pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). Hovorca mesta Košice Dušan Tokarčík pre Rádio Košice povedal, že zo zákona majú povinnosť vyčleniť pre tieto osoby 4 percentá parkovacích miest:

„Hlavným cieľom mesta je postupné vyznačovanie minimálne štyroch percent, no v praxi je to až okolo päť až šesť percent parkovacích miest určených pre osoby ŤZP. Ak sme však v uplynulých mesiacoch zistili, že žiadatelia mali také zdravotné diagnózy, ktoré sa uvádzajú vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) alebo išlo o naozaj závažné dôvody hodné osobitného zreteľa, ich doterajšie miesta sme im ponechali. Aj naďalej však platí, že vyhradzovanie všeobecných parkovacích miest pre ŤZP by mali mať prednosť pred vyhradzovaním parkovacích miest pre konkrétne osoby.“

Foto
Košický magistrát nevyhradzuje parkovacie miesta (Ilustračná fotografia) / TV KOŠICE

Od začiatku platnosti VZN mesto rozhodlo o zrušení takmer 640 takýchto parkovacích miest. Po prehodnotení ho však v 58 prípadoch ponechali. Čo sa týka ostatných vyhradených miest na konkrétne evidenčné čísla vozidiel, tie budú v zmysle VZN zrušené do konca prechodného obdobia, ktoré nastane 31. júla 2023.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre