Majitelia prevádzok v Prešove môžu požiadať o umiestnenie letných terás

PrešovSpravodajstvo

Nie sú povolené na plochách verejnej zelene.

Prešovská radnica začala prijímať žiadosti o umiestnenie letných terás v celom meste na tohtoročnú sezónu. Majitelia prevádzok tak musia urobiť čo najskôr, minimálne 30 dní pred požadovaným termínom užívania verejného priestranstva. Žiadosť je možné podať prostredníctvom Klientskeho centra na Jarkovej ulici, pričom je potrebné priložiť všetky požadované aktuálne podklady.

Lenka Šitárová z Mestského úradu v Prešove uviedla, že formulár žiadosti je zverejnený na webe samosprávy:

„Umiestnenie exteriérových sedení na území mesta Prešov je povolené pre zariadenia spoločného stravovania (gastroprevádzky a kaviarne) od 1. apríla do 11. novembra. Prenosné a dočasné zariadenia sezónnych letných exteriérových sedení a terás sa umiestňujú len do 11. novembra z dôvodu realizácie zimnej údržby.“

Foto
Prešovská radnica začala prijímať žiadosti o umiestnenie letných terás (Ilustračná fotografia) / Mesto Prešov

Žiadatelia musia doložiť právoplatné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Prešove. Všetky novovzniknuté prevádzky musia umiestnenie exteriérových sedení a terás nahlásiť na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove. Šitárová zdôraznila, že exteriérové sedenia a terasy sa nepovoľujú na plochách verejnej zelene:

„Žiadatelia môžu umiestniť exteriérové sedenia a terasy až na základe súhlasu vlastníka plôch – vydaného právoplatného rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, respektíve povolenia na záber verejného priestranstva na území mesta.“

Majitelia prevádzok na Hlavnej ulici zaplatia za umiestnenie letnej terasy 10 centov za meter štvorcový na deň. Sadza na ostatných uliciach a plochách je stanovená na 19 centov za meter štvorcový na deň. Žiadatelia musia mať vyrovnané všetky pohľadávky voči radnici.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre