Medici a ošetrovatelia Lekárskej fakulty UPJŠ začali s praktickou výučbou

KošiceKoronavírus

Samozrejmosťou je dodržiavanie protiepidemiologických opatrení.

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach v pondelok 22. februára začala s praktickou výučbou študentov medicíny a ošetrovateľstva vo vyšších ročníkoch. Kvôli pandémii koronavírusu sa doposiaľ vzdelávali dištančnou formou.

„Vzhľadom na udelenie výnimky študentom medicíny a niektorých ďalších zdravotníckych odborov na cestu do školy a do špecializovaného výučbového zariadenia vládou Slovenskej republiky, LF UPJŠ v Košiciach od pondelka 22. februára pripravila prechod na prezenčnú formu praktickej výučby pre takmer 300 študentov vyšších ročníkov študijných programov Všeobecné lekárstvo, Zubné lekárstvo a Ošetrovateľstvo,“ uviedla hovorkyňa LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.

Foto
Ilustračná fotografia / facebook.com/upjslf

Praktická výučba sa týka približne 250 medikov a 19 ošetrovateľov. Študenti počas praxe pomôžu odbremeniť lekárov a zdravotníkov na jednotlivých oddeleniach košických nemocníc.

„Praktické cvičenia budú, prirodzene, vykonávané za dodržania platných protipandemických opatrení. To znamená, prítomnosť maximálne 5 študentov a 1 vyučujúceho na cvičení, dodržiavanie dvojmetrových odstupov a použitia ochranného prekrytia horných dýchacích ciest respirátormi FFP2, pričom ochranné prostriedky sú povinné zabezpečiť zdravotnícke zariadenia, kde sa bude praktická výučba realizovať,“ dodala Oravcová s tým, že prednášky a semináre sa budú aj naďalej vyučovať online formou.

Komentáre