Mesto Košice chce prostredníctvom BPMK zabezpečovať dopravné značenie

KošiceSpravodajstvo

O návrhu budú rokovať mestskí poslanci.

Mesto Košice je správcom komunikácií. Po odsúhlasení krajským dopravným inšpektorátom zabezpečuje aj osadzovanie, výmenu a opravy dopravného značenia vrátane realizácie toho nového. Zároveň je zodpovedné za jeho udržiavanie s cieľom zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky. Ako informoval Magistrát mesta Košice, osadzovanie a údržba dopravného značenia vrátane inštalovania dopravných značiek by sa mohli riadiť novými pravidlami.

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček predkladá na februárové rokovanie mestského zastupiteľstva návrh na rozšírenie predmetu podnikania v zakladateľskej listine Bytového podniku mesta Košice (BPMK). Vzhľadom na to, že tento druh podnikania je voľnou živnosťou, na túto zmenu bude stačiť len ohlásenie do živnostenského registra. V prípade, ak poslanci schvália tento návrh, dopravné značky a s nimi spojené práce by si mesto Košice zabezpečovalo vo vlastnej réžii prostredníctvom BPMK.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Služby v súvislosti s dopravným značením doteraz realizovali súkromné firmy, pričom priemerné ročné náklady na tieto činnosti boli vyčíslené na takmer 250-tisíc eur. „BPMK v súčasnosti disponuje dostatočnou personálnou kapacitou pre realizáciu uvedenej činnosti. Má dlhodobé praktické skúsenosti v oblasti uskutočňovania stavieb a rôznych stavebných prác. Takisto má záujem o vykonávanie tejto činnosti pre mesto. Keďže sme jediným spoločníkom BPMK, išlo by to priamym zadaním ako tzv. zákazka vo vlastnej réžii,“ skonštatoval riaditeľ Magistrátu mesta Košice Marcel Čop.   

Ako uviedol Polaček, mesto chce takýmto spôsobom nielen ušetriť, ale aj zlepšiť procesy v starostlivosti o komunikácie: „Chceme, aby mesto malo v budúcnosti vlastné stredisko alebo spoločnosť, ktorá by zabezpečovala všetky tieto činnosti. Aby sme sa k tomu dostali, musíme uskutočniť viaceré kroky, medzi ktoré patrí aj to, aby sme si sami mohli osadzovať dopravné značky.“

 

Autor: KOŠICE ONLINE

 

Komentáre