Mesto Košice si schvaľuje rozpočet v polovici roka

KošiceSpravodajstvo

Väčšina peňazí pôjde podľa magistrátu do oblasti školstva, dopravy a sociálnych vecí.

Dnešné 19. košické mestské zastupiteľstvo má prívlastok mimoriadne. Poslanci zasadnú do rokovacích lavíc od 8.00 hod. a na stole majú 30 bodov, tým najdôležitejším je však rozpočet. Druhé najväčšie mesto na Slovensku ho totiž ešte nemá schválený. V Košiciach tak stoja projekty, ktoré už mali byť dávno hotové a na svoje rozpočty musia čakať aj miestne samosprávy.

„Navrhovaný rozpočet mesta počíta s celkovými príjmami vo výške 291 miliónov eur. Väčšina peňazí pôjde do oblasti školstva, dopravy a sociálnych vecí. Súčasťou rozpočtu je aj navrhovaný úver vo výške jedného milióna eur, a to na projekty a vyvolané investície v súvislosti s príchodom Volva a na prípravy projektových dokumentácií na čerpanie eurofondov,“ informoval hovorca mesta Dušan Tokarčík.

Mestská rada v Košiciach odporučila poslancom mestského zastupiteľstva schváliť návrh programového rozpočtu na roky 2024 až 2026 v predloženom znení. Na mimoriadnom zasadnutí rady podporilo návrh rozpočtu sedem z jej členov, jeden bol proti a dvaja sa zdržali. Celkovo rada prerokovala 28 bodov, ktoré sú zahrnuté do dnešného zasadnutia.

Foto
Mesto ešte nemá schválený rozpočet / Mesto Košice

Finančná komisia na svojom ostatnom zasadnutí presne pred mesiacom prijala osem uznesení, v ktorých žiadala mesto, aby ich do rozpočtu zapracovalo. Podľa predsedu komisie Romana Matoušeka prešiel iba bod o prerozdelení 135-tisíc eur mestským častiam na stravovanie dôchodcov:

„1,4 milióna eur pre mestské časti ako doplatok za nevyplatenie podielových daní za rok 2023 – táto suma nie je zapracovaná v rozpočte. Aj napriek tomu, že sú v platnosti uznesenia 355 a 356, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo a potvrdilo prehlasovanie veta primátora. Pán primátor hovorí, že preňho je táto téma uzavretá.“

Mesto do rozpočtu podľa Matoušeka nezapracovalo ani pol milióna pre sociálnu oblasť. Takisto sa nezvýšili financie ani na šport a kultúru. Tu však magistrát informoval, že ich zapracuje v lete, po avizovanej štátnej kompenzácii. Jednou z požiadaviek bolo aj navýšenie vstupného do košickej ZOO o 25 percent, kde došlo k prevodu 100-tisíc eur z kapitálových do bežných výdavkov.

Na magistráte dnes bude reč aj o sociálnych či majetkoprávnych veciach, poslanci majú riešiť aj parkovaciu politiku, pozrú sa aj na petíciu za vybudovanie chodníka na Ukrajinskej ulici v mestskej časti Krásna a prerokovať majú aj návrh na zmenu štatútu mesta v oblasti správy pozemných komunikácií a poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

Komentáre