Košice pri tvorbe rozpočtu brzdia vládne sociálne balíčky

KošiceSpravodajstvo

Mesto aj na základe podnetov starostov akceptovalo niektoré ich návrhy na úpravu rozpočtu.

Mesto Košice v týchto dňoch pripravuje svoj rozpočet na nasledujúci rok, ktorý bude musieť vziať do úvahy aj viaceré zmeny zákonov. Ich dopad na rozpočet bude predstavovať 18 miliónov eur. Tie bude musieť mesto nájsť z iných zdrojov, respektíve znížením viacerých výdavkov.

V pondelok sa uskutočnilo stretnutie vedenia mesta Košice s 19 zúčastnenými starostami mestských častí. Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček spolu so svojimi námestníkmi Marcelom Gibódom a Luciou Gurbáľovou, riaditeľom magistrátu Marcelom Čopom a s vedúcou ekonomického oddelenia magistrátu Martou Kažimírovou na stretnutí odprezentovali starostom navrhnutý rozpočet na rok 2020.

Vedenie mesta im vysvetlilo, že kvôli viacerým vládnym predvolebným balíčkom sa budú musieť v návrhu rozpočtu obmedziť niektoré investície. Primátor ubezpečil starostov, že aj napriek veľmi ťažkým časom, ktoré k nám prichádzajú, nedostanú ich mestské časti menej ako po iné roky. Na druhej strane však pripustil, že sa nebudú môcť realizovať niektoré rozvojové aktivity, ktoré mali naplánované s mestom Košice.  

Mesto aj na základe podnetov starostov akceptovalo niektoré ich návrhy na úpravu rozpočtu. Riaditeľ magistrátu mesta Košice Marcel Čop pripomenul viaceré legislatívne zmeny, ktoré nastali počas tohto roka. Tie zvyšujú finančné zaťaženie samospráv bez toho, aby na nich mestá alebo obce získali dodatočné finančné zdroje.

Foto
Mesto už zaslalo návrh rozpočtu členom Mestskej rady, ktorí ho budú už onedlho schvaľovať na jej zasadnutí / TV KOŠICE

Tieto dodatočné náklady vyčíslil na zhruba 12 miliónov eur. K tejto sume je potrebné prirátať ešte okolo 6 miliónov eur, o ktoré mesto príde na podielových daniach po nedávno prijatom zákone o zvýšení nezdaniteľnej časti základu dane z príjmov fyzických osôb.  

„Úsporami pri verejných obstarávaniach a chode mesta spolu s čiastočným využitím rezervného fondu vieme vykryť 8 miliónov eur. Zostáva nám však ďalších 10 miliónov eur, ktorých výpadok musíme nahradiť. Pri súčasne platnej legislatíve nemáme inú možnosť ako vyriešiť spomínaný výpadok úpravou miestnych daní a poplatkov,“ uviedol Marcel Čop.

Mesto už zaslalo návrh rozpočtu členom Mestskej rady, ktorí ho budú už onedlho schvaľovať na jej zasadnutí. Samotné mestské zastupiteľstve bude o rozpočte rokovať 12. decembra. Primátor mesta dovtedy plánuje zvolať pracovné stretnutie s poslancami zastupiteľstva, na ktorých ich bude informovať o všetkých aspektoch navrhnutého rozpočtu.  

„Ak chceme byť zodpovedným hospodárom a nechceme ohroziť chod mesta Košice, nemáme veľmi na výber a budeme musieť pri schvaľovaní rozpočtu pristúpiť aj k niektorým menej populárnym opatreniam. Náš rozpočet na rozdiel od toto štátneho musí byť vždy vyrovnaný... Mrzí nás to, že na sociálne balíčky tejto vlády sa budú musieť poskladať aj Košičania. Robíme však všetko preto, aby sme úpravy v sadzbách miestnych daní a poplatkov nastavili čo najcitlivejšie a občanov sa to dotklo v čo najmenšej miere. Môžem povedať, že v rámci kompenzácií zrušíme poplatky za drobný stavebný odpad. Zároveň navrhujeme pri sadzbách mestských daní a poplatkov výrazné zľavy pre nízkopríjmové skupiny, ťažko zdravotne postihnutých občanov a seniorov,“ dodal Marcel Čop.

 

Autor: KOŠICE ONLINE

Komentáre