Mestskí poslanci schválili prenájom pozemku na Pereši

KošiceSpravodajstvo

Prenájom pozemku bol schválený aj miestnym zastupiteľstvom v Pereši.

Mestskej časti Košice-Pereš schválili  v pondelok mestskí poslanci prenájom časti pozemku, ktorý by mal v budúcnosti slúžiť na zlepšenie občianskej vybavenosti. Podľa jej starostu Jozefa Karabina totiž mestská časť v súčasnosti nemá k dispozícii žiadne priestory, ktoré by mohli využívať jej obyvatelia na rôzne voľno časové aktivity.

„V prípade, že pán námestník zastupujúci primátora podpíše uznesenie, tak mestská časť Košice-Pereš získa za jedno euro pozemok o rozlohe 1 022 metrov štvorcových pre seniorov Pereša a pre mládež. Na tomto pozemku chceme v budúcnosti realizovať výstavbu z takzvaných kontajnerových domov,“ povedal starosta Pereša Jozef Karabin.

O pozemok však prejavila záujem aj iná žiadateľka, ktorá spochybnila jeho predaj mestskej časti z viacerých dôvodov. Na jej stranu sa postavil aj občiansky aktivista Karol Labaš, ktorému poslanci udelili slovo v rozprave o tomto bode.

„Vystúpil som z toho dôvodu, že som sa dohodol so žiadateľkou o odkúpení toho pozemku za cenu znaleckého posudku a zaujalo ma to, že to čo bolo odsúhlasené sa dostáva do rozporu s územným plánom. Ďalšia vec je, že som bol svedkom toho, ako pán Karabin vystupoval ako starosta mestskej časti, nie ako mestský poslanec, pretože ak by vystupoval ako mestský poslanec, tak bude obhajovať to stanovisko, aby mesto za odkúpenie získalo skutočnú sumu a nie jedno euro,“ vyjadril sa k predaju občiansky aktivista Karol Labaš.

Foto
Mestskej časti Košice-Pereš schválili v pondelok mestskí poslanci prenájom časti pozemku, ktorý by mal v budúcnosti slúžiť na zlepšenie občianskej vybavenosti

Mestské zastupiteľstvo tak podľa Labaša uprednostnilo predaj pozemku za jedno euro, pred predajom za plnú cenu podľa znaleckého posudku. Ako pripomenul, územný plán hovorí v danej lokalite o pozemku určenom na výstavbu rodinného domu, a nie na účel, na ktorý plánuje tento pozemok  využiť mestská časť. Mestskí poslanci ale predaj nakoniec odsúhlasili.

„Bola to búrlivá debata, my sme vychádzali z toho, že chceme pozemok predať mestskej časti za jedno euro. Bol tam problém s vecným bremenom prechodu. Som veľmi rád, že táto diskusia prebehla. Niektoré veci, ktoré boli nejasné, sa vyjasnili a odsúhlasil sa tento predaj poslancami,“ uzavrel námestník primátora, ktorý plní úlohy primátora Martin Petruško.

Prenájom pozemku bol schválený už aj miestnym zastupiteľstvom v Pereši. Podľa jeho starostu Jozefa Karabina, o neho žiadali aj seniori z mestskej časti, ktorí sa momentálne nemajú kde stretávať.  Podľa našich informácií ale žiadateľka o kúpu pozemku požiadala námestníka Petruška o to, aby prijaté uznesenie nepodpísal.

Komentáre