Mestskí poslanci schválili všetky návrhy preventívnych opatrení

KošiceKoronavírus

Z rozpočtu na to vyčlenili tri milióny eur.

Vzhľadom na prijaté opatrenia zamerané na ochranu zdravia z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu sa dnešné mimoriadne mestské zastupiteľstvo v Košiciach uskutočnilo v špeciálnom bezpečnostnom režime. Nie všetci zúčastnení však pokladali organizovanie zastupiteľstva v tejto situácii za správne.

„Vôbec som s tým nebola stotožnená. Do poslednej chvíle som bojovala, či áno, alebo nie. Nakoniec, kvôli verejným záujmom, aby to nevyznelo, že sme ľahostajní voči tomu, čo sa deje, tak sme prišli, ale vnútorne som si myslela, že by to bolo počkalo. Niektoré presuny mohol primátor urobiť aj bez toho, aby sa zvolalo zastupiteľstvo,“ uviedla poslankyňa mesta Košice Iveta Adamčíková.

Všetci zúčastnení museli mať na tvári rúško a na rukách ochranné gumené rukavice. Po príchode im bola tiež meraná telesná teplota. Aj napriek súčasnej situácii bolo zorganizovanie zastupiteľstva podľa primátora Jaroslava Polačeka neodkladné, nakoľko súčasná legislatíva nedovoľuje organizovanie zastupiteľstiev inou formou:

„Primátor sa môže aj cez maily poradiť s poslaneckým zborom, ale v zákone je jednoznačne napísané, že uznesenia sa prijímajú kolektívne a osobne, to znamená, nie je možné dnes prijať akýkoľvek iný právny výklad a uznesenie, ktoré má byť prijaté v zbore a nahradiť to niečím iným.“

Foto
Mestské zastupiteľstvo sa uskutočnilo v špeciálnom bezpečnostnom režime / TASR

Poslanci rokovali o deviatich bodoch programu, pričom schválili všetky návrhy týkajúce sa opatrení počas mimoriadnej situácie za účelom zamedzenia ďalšieho šírenia koronavírusu, čo potvrdil aj Polaček:

„Mesto vyčlenilo takmer tri milióny eur na podporu seniorov, podporu spravovania seniorov. Zvýšili sme hranicu dôchodku, kedy seniori budú mať nárok na príspevok na obed, dopravu. Prijali sme opatrenia v rámci parkovania v meste. Mestskí poslanci vyhlásili mimoriadny stav na území mesta Košice v zmysle zákona o civilnej ochrane. Zároveň vyhlásili aj dobrovoľnú zbierku v zmysle transparentného účtu, ktorý má mesto Košice zriadený. Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba môže pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú.“

Z rozpočtu boli taktiež vyčlenené takmer tri milióny eur na pomoc seniorom a ľudom, ktorí to v aktuálnej situácii najviac potrebujú. Ako dodal Polaček, peniaze pôjdu primárne z rezervného fondu:

„Zmena rozpočtu išla v prvom rade z rezervného fondu mesta Košice, ktorý je následne vložený do položiek civilnej ochrany. Veľká časť peňazí pôjde na bezpečnostné opatrenia. Zároveň veľká časť peňazí pôjde práve na to, aby sme seniorom vytvorili dostatok priestoru na to, aby ostali doma, aby sme im pomohli, aby sme im vedeli doručiť hygienicko-potravinový balíček a doručiť informácie, ktoré sú naozaj dnes pre život potrebné.“ Mesto má tiež v pláne pomocou dobrovoľníkov kontaktovať ohrozené osoby so zámerom poskytnutia pomoci v akejkoľvek forme.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre