Mestský úrad v Prešove má nového prednostu

PrešovSpravodajstvo

Stal sa ním Ferdinand Exner.

Začiatok roka 2021 okrem iného priniesol zmenu na poste prednostu Mestského úradu v Prešove. Ferdinand Exner v tejto funkcii nahradil zastupujúceho prednostu Stanislava Križalkoviča, ktorý bol vymenovaný počas práceneschopnosti Alexandry Chapčákovej. Exner pochádza z Bardejova, je absolventom Elektrotechnickej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach a má skúsenosti v oblasti manažmentu a riadenia, informačných technológií, finančnej správy i samosprávy.

Exner po ukončení vysokoškolského štúdia pracoval šesť rokov ako technik a programátor v oblasti vývoja softwérov pre plánovanie a riadenie procesov vo výrobnej sfére. Neskôr pôsobil ako člen vedenia dvoch spoločností, pričom bol zodpovedný za ich ekonomické riadenie. Následne štyri roky pracoval v oblasti projektového riadenia pri modernizácii informačných technológií so zameraním na zmenu procesných postupov, predovšetkým pre podporu vrcholového manažérskeho riadenia.

Foto
Mestský úrad v Prešove / Mesto Prešov

Ako uviedla tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, Exner dva roky pôsobil aj vo Finančnej správe, z toho rok vo funkcii riaditeľa odboru správy daní na krajskom Daňovom úrade v Prešove. Od roku 2013 je projektovým manažérom v jednej spoločnosti.

„Ferdinand Exner pôsobil tri volebné obdobia vo funkcii poslanca Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Bardejove, päť volebných období bol členom finančnej komisie pri MsZ v Bardejove a dve volebné obdobia bol členom finančnej komisie pri zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja,“ dodala Šitárová.

Komentáre