Metropola východu sa pred sto rokmi stala súčasťou Československa

KošiceSpravodajstvo

Košice patrili medzi najvýznamnejšie centrá Uhorského kráľovstva.

Mesto Košice sa v nedeľu 29. decembra 1918 začlenilo do novovytvorenej Československej republiky (ČSR). Stalo sa tak až dva mesiace po vyhlásení nového štátu, ktorý vznikol na troskách zaniknutého Rakúsko-Uhorska ako jeden z dôsledkov prvej svetovej vojny. Vláda Maďarskej republiky pod vedením Mihálya Károlyiho sa politickým, diplomatickým a vojenským úsilím snažila udržať čo najväčšie územie bývalej monarchie v rámci novovzniknutého Maďarska. To sa týkalo aj väčšiny územia dnešného Slovenska vrátane mesta Košice, ktoré patrilo medzi najvýznamnejšie centrá Uhorského kráľovstva.

Foto
Jakabov palác / Mesto Košice

„Obsadzovanie Slovenska československým vojskom postupovalo od západu na východ. Vláda Károlyiho zatiaľ intenzívne pracovala na tom, aby aspoň východ Slovenska – najväčšmi zasiahnutý násilnou maďarizáciou – zotrval v Maďarsku. Súčasťou plánu bolo aj vyhlásenie slovjackej republiky, takzvanej Slovenskej ľudovej republiky na území východného Slovenska, nezávislej od Prahy a úzko spojenej s Budapešťou, k čomu napokon došlo 11. decembra 1918 v Košiciach,“ uviedol Marián Gladiš z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Metropola východu bola po rozpade monarchie vnímaná ako prirodzená súčasť Maďarska nielen tamojšou vládou, ale aj verejnosťou. „Vedomie štátnej kontinuity upevňovali pokyny z maďarských úradov a ministerstiev, ktoré aj po vzniku ČSR denne prichádzali na košický magistrát a župný úrad v snahe stabilizovať situáciu  v meste, župe a napokon aj v celej krajine. Odhodlanie postaviť sa na odpor blížiacemu sa vojsku ČSR a brániť mesto proti jeho začleneniu do Československa prejavili príslušníci občianskej stráže Maďarskej národnej rady, podporovaní Ligou na ochranu územnej celistvosti Maďarska,“ doplnil Gladiš. Aj naďalej pokračovali rokovania o demarkačnej línii. Košice tak mali byť územnou súčasťou Maďarskej republiky. 23. decembra 1918 bola schválená demarkačná čiara oddeľujúca Maďarsko a Československo vrátane mesta Košice. „Vedúci vojenskej misie dohodových mocností, francúzsky podplukovník Fernand Vix nasledujúci deň odovzdal vláde Károlyiho požiadavku na urýchlené uvoľnenie územia, ktoré pripadlo Československu. Dohoda o odovzdaní Košíc pod československú správu bola podpísaná 28. decembra 1918 a proces začlenenia mesta do Československej republiky bol fakticky zavŕšený vstupom československého vojska na územie Košíc bez boja nasledujúci deň – 29. decembra 1918,“ uzavrel Gladiš.

 

Autor: KOŠICE ONLINE

 

Komentáre