Michalovce plánujú vybudovať zberný dvor, cyklochodník či zrevitalizovať lokalitu Hrádok

VýchodSpravodajstvo

Samospráva na to získala externé zdroje.

Metropola Zemplína by mala čoskoro začať s prácami na ďalších troch projektoch. V uplynulom období totiž získala európske zdroje vo výške približne 105-tisíc eur na ich prípravu. Radnica sa má podľa Marcely Andréovej spolupodieľať na financovaní projektov sumou vyše 5000 eur:

„Mesto Michalovce prostredníctvom projektu Príprava vybraných investičných projektov udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti Michalovce získalo peniaze na vypracovanie projektových dokumentácií k týmto vybraným investičným projektom. Projekty samotné zatiaľ nie sú rozbehnuté, sú v prvotnom štádiu príprav, to znamená, pripravujú sa podklady pre vypracovanie projektových dokumentácií. Hovoriť o výške financovania a termínoch nateraz nie je možné.“

Foto
Metropola Zemplína by mala čoskoro začať s prácami na ďalších troch projektoch / TASR

Financie by tak mali ísť na vytvorenie projektovej dokumentácie pre zberný dvor na Lastomírskej ulici. Mesto totiž aktuálne nemá vytvorený systém a možnosti pre opätovné využitie starých, ale ešte funkčných vecí. Zároveň by to prinieslo možnosť zbierať textil, jedlé oleje či elektronické zariadenia.

Ďalšia časť má smerovať na prvú etapu revitalizácie lokality Hrádok, kde sa nachádza niekoľko národných kultúrnych pamiatok. Mesto chce zastaviť chátranie lokality, riešiť biodiverzitu územia a vytvoriť funkčnú oddychovú zónu.

Tretia projektová dokumentácia je určená pre cyklistický chodník Hollého – Okružná – Štefánikova. Vybudovaním okružnej cyklotrasy bude podľa radnice možné vytvárať cyklistické prepojenia do jednotlivých lokalít, ako aj okrajových častí či nasmerovať cyklodopravu do susedných obcí.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre