Michalovskí seniori sa opäť budú stravovať v školách

VýchodSpravodajstvo

Táto služba sa obnoví od 1. februára.

Pandémia si vyžiadala pozastavenie mnohých oblastí života, metropola Zemplína napríklad zrušila stravovanie seniorov v školských zariadeniach. Jedinou výnimkou počas uplynulých dvoch rokov bol výdaj stravy v zariadení na ulici Obrancov mieru. Vzhľadom na zlepšenie epidemiologickej situácie sa však obnovilo aj poskytovanie stravovania v školách.

„Všetci, ktorí majú záujem o využívanie služby stravovania na základných školách, musia predložiť aktuálny výmer o dôchodku na rok 2023, a teda rozhodnutie, ktoré dostali od Sociálnej poisťovne. Výmer je potrebné doručiť na Odbor sociálnych vecí Mestského úradu v Michalovciach. Táto služba nie je časovo limitovaná, a teda tí, ktorí majú o túto službu záujem, môžu o ňu kedykoľvek v priebehu roka požiadať doručením už spomínaného výmeru,“ vysvetlila Adela Kalaninová z Mestského úradu v Michalovciach.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Služba sa obnoví od 1. februára v školských jedálňach pri základných školách na Komenského, Školskej a Krymskej ulici. Samospráva tiež upozorňuje stravníkov, ktorí si uplatňujú príspevok na stravovanie v zariadeniach mesta, že na zastupiteľstve v závere roka schválili úpravu pomeru finančnej spoluúčasti na pôvodný z roku 2015. Stravník teda bude uhrádzať z celkovej ceny obeda 60 percent a mesto dofinancuje zvyšok. Naďalej však ostáva zachovaný princíp solidárnosti, to znamená, že seniorom s nižším príjmom má mesto prispievať vyššou sumou a seniori s vyšším príjmom dostanú nižší príspevok.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre