Miestne poriadkové hliadky budú fungovať aj v Košiciach

KošiceSpravodajstvo

Mestské časti uspeli vo výzve o dotáciu.

Počas minulého roka mohli samosprávy požiadať o nenávratný finančný príspevok na aktivitu Miestnych občianskych a preventívnych služieb (MOPS). Pre nedostatok financií však niektorí žiadatelia vo výzve neuspeli, a to aj napriek tomu, že splnili podmienky. Na prelome rokov sa tak vláda rozhodla navýšiť alokovanú čiastku pre túto službu. Do výzvy sa v rámci Košíc zapojili mestské časti Košice - Šaca, Dargovských hrdinov, Juh, Nad Jazerom, Krásna či Luník IX. Peniaze boli schválené všetkým z nich.

„Schválená výška príspevku sa odvíja podľa počtu členov hliadky. Pre jednotlivé mestské časti v Košiciach sa pohybuje od 83-tisíc,  maximum do 500-tisíc eur. Celkovo tak mesto dostane 1 566 226 eur,“ povedal splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško.

Foto
Výzva na poskytovanie MOPS je financovaná zo zdrojov Európskej únie / TASR

MOPS tak budú v Košiciach opäť dohliadať na bezpečnosť, ochranu verejného poriadku či upozorňovať na protispoločenskú činnosť. Vytvorených bude spolu 38 nových pracovných miest, na ktoré vyhlásili mestské časti už aj výberové konania.

„Výber zamestnancov je plne v kompetencii mestských častí ale podľa informácií, ktoré máme z regiónov, je záujem o tieto pozície veľký. Projekty MOPS sú veľmi úspešné a prinášajú výsledky,“ dodal Daško.

Výzva na poskytovanie MOPS je financovaná zo zdrojov Európskej únie. Projekt by mal trvať 30 mesiacov, hliadky tak budú fungovať do roku 2026.

Komentáre