Minimálna mzda by sa mala zvýšiť na 580 eur

KošiceSpravodajstvo

Návrh podporili aj zamestnanci z východného Slovenska.

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky navrhla rast minimálnej mzdy od budúceho roka, čo podporili aj zamestnanci z východu krajiny. Predstavitelia OZ KOVO odmietli argumenty, podľa ktorých by vysoká minimálna mzda mala likvidovať pracovné miesta a ekonomiku Slovenska položiť na kolená. „Súčasná požiadavka, s ktorou konfederácia vyšla, je 635 eur. Vychádzame aj z určitých odporúčaní Európskeho výboru sociálnych práv - Európskej sociálnej charty, aby minimálna mzda dosahovala určitý podiel priemernej mzdy. Diskusie budú asi pokračovať, pretože zamestnávatelia prišli s návrhom 552 eur, čo znamená, že by sa čistý disponibilný príjem zamestnanca, ktorý poberá minimálnu mzdu, mesačne zvýšil len o 17 eur, čo vychádza asi 55 centov na deň. Toto považujeme absolútne za neadekvátne,“ uviedla podpredsedníčka OZ KOVO Monika Benedeková s tým, že takéto navýšenie by nepomohlo k plneniu sociálnej funkcie minimálnej mzdy, ktorou je ochrana pred chudobou, rovnosť v spoločnosti a zabezpečenie dôstojného života zamestnancov a ich rodín.

Foto
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky navrhla rast minimálnej mzdy od budúceho roka / TASR

Odborári tvrdia, že zvýšenie minimálnej mzdy nad 600 eur by pomohlo prelomiť bariéru nízkej ceny práce, zvýšiť zamestnanosť aj spravodlivosť v odmeňovaní. Zároveň by sa tým docielilo zvyšovanie kúpnej sily obyvateľstva s následnou vyššou spotrebou a dopytom tovarov a služieb, čo by malo pozitívny dopad na malých a stredných podnikateľov. Odborári skonštatovali, že na základe výpočtov zo štatistických údajov na Slovensku nie je priestor na takéto zvyšovanie. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky navrhlo, aby minimálna mzda od budúceho roka vzrástla na 580 eur zo súčasnej úrovne 520 eur.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre