Minister hospodárstva podporil projekt vykurovania Košíc geotermálnym teplom

VýchodSpravodajstvo

So skúšobnou prevádzkou sa má začať v roku 2026.

Projekt využitia geotermálnej energie pri Ďurkove na vykurovanie metropoly východu podporil aj dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman:

„V maximálnej možnej miere sa vynasnažím pomôcť nielen k udeleniu štatútu významnej investície. Výrazne to pomôže pri skrátení času výstavby tohto unikátneho diela, ale aj k získaniu nenávratných finančných zdrojov z eurofondov na udržanie čo najnižšej ceny tepla v meste.“

Hirman sa v piatok (16.12.) zúčastnil na prezentácii projektu pred vedením mesta a starostami obcí po trase budúceho horúcovodu. V Bruseli podľa neho možno počítať s podporou projektu.

Momentálne sú vydané právoplatné stavebné povolenia na stredisko Svinica – Ďurkov, čerpaciu stanicu Olšovany a teplovod vedúci do košickej teplárne (TEKO). Zároveň sa pripravuje výstavba betónového koridoru popod budovaný juhovýchodný obchvat Košíc na rýchloceste R2, do ktorého budú horúcovody uložené.

Foto
Hirman sa zúčastnil na prezentácii projektu  / Mesto Košice

Spoločnosť MH Teplárenský holding plánuje spustiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa výstavby koncom tohto roka. So skúšobnou a následne plnohodnotnou prevádzkou horúcovodu sa má začať v roku 2026. Ide o uzatvorený cyklus, keď sa geotermálna voda z podzemia po jej ochladení v titánových výmenníkoch tepla vracia naspäť do zeme, kde sa znova ohreje.

Uvažuje sa aj o výrobe chladenej vody s teplotou šesť stupňov pre plánovaný superpočítač, o ktorého umiestnenie do Košíc a zabezpečenie financovania sa usiluje Košický klaster nového priemyslu.

Doposiaľ sa pri prípravách na privedenie tepla realizovali práce za viac ako desať miliónov eur. MH Teplárenský holding odhaduje celkové investície na viac ako 62,5 milióna eur. Výstavba a uvedenie do prevádzky by mali stáť ďalších zhruba 47,5 milióna eur. Náklady na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov odhadujú na desať miliónov eur. Projekt počíta s podporou z eurofondov vo výške 56 miliónov eur, zvyšok budú tvoriť vlastné finančné zdroje spoločnosti.

„Naše mesto by bolo nielen zelenšie, ale aj ekonomicky silnejšie a obyvatelia by tak mohli využívať výhody stabilných cien tepla. Máme informácie aj o tom, že sa o tento projekt zaujíma aj automobilka Volvo,“ upozornil primátor mesta Jaroslav Polaček.

Dodal, že vďaka geotermálnej energii by mohol celkový podiel obnoviteľných energetických zdrojov na vykurovanie v meste dosiahnuť takmer dve tretiny.

 

Zdroj: TASR

Komentáre