Ministerstvo školstva pripravilo 40 projektov, ktoré majú zabrániť odlivu mozgov

SlovenskoSpravodajstvo

Cieľom je zvýšiť atraktivitu štúdia na Slovensku.

Aj východ Slovenska trápi problém odlivu mozgov. Prejavuje sa v oblasti zamestnania, čo súvisí s nedostatkom pracovných príležitostí, ale aj v oblasti školstva. Podľa analýzy Inštitútu vzdelávacej politiky totiž každý piaty slovenský vysokoškolák študuje v zahraničí. Túto tému v spojení s kvalitou vzdelávania a hodnotením pedagógov chce systematicky riešiť aj nové vedenie ministerstva školstva. Jeho hovorkyňa Dagmara Al-Khaldi Mičeková pre Rádio Košice uviedla, že v tejto súvislosti predstavili 40 podporných projektov.

„Najkonkrétnejší dopad na znižovanie miery odlivu mozgov v našom rezorte majú pripravované projekty zamerané na zvyšovanie atraktivity odborného vzdelávania a prípravy. Ide o posilňovanie kvality vzdelávania a prepojenia medzi školami a zamestnávateľmi pôsobiacimi na Slovensku. Potom sú to projekty zamerané na zvyšovanie atraktívnosti slovenských vysokých škôl pre slovenských stredoškolákov a stredoškoláčky.“

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Súčasťou stratégie je projekt zameraný na zlepšenie medzinárodného postavenia domácich vysokých škôl aj projekt venujúci sa zvyšovaniu atraktívnosti bakalárskeho štúdia, ktorý pripravili ešte predchádzajúce vlády. Talentovaní študenti môžu vďaka nemu získať 9-tisíc eur za tri roky.

„Štipendium je určené pre najtalentovanejších absolventov stredných škôl, ktorí budú pokračovať v štúdiu na vysokej škole na Slovensku výhradne v dennej forme štúdia. O štipendium je možné sa uchádzať v jednej z dvoch kategórií, a to najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov a nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín,“ doplnila hovorkyňa.

Proces podávania žiadostí sa opäť otvorí aj pre tohtoročných maturantov. Rezort doplnil, že aj v týchto dňoch sa uskutočňujú stretnutia so zástupcami regiónov, miest a obcí, ale aj ostatných sektorov. Ministerstvo sa chce uistiť, že sú zastúpené a vypočuté všetky regióny, vrátane východu.

Komentáre