Mládežnícke športové kluby v Prešove môžu trénovať na zimnom štadióne

PrešovSpravodajstvo

Zastupiteľstvo odobrilo aj dotácie.

Prešovskí mestskí poslanci na včerajšom (11.5.) 35. rokovaní schválili kontrolóra Správy a údržby komunikácií či zmenu rozpočtu. Ďalšími bodmi boli okrem iného prevody majetkov. Deň pred zastupiteľstvom totiž mesto vypovedalo zmluvu spoločnosti, ktorá prevádzkovala tenisové kurty. Dôvodom bolo nedodržiavanie podmienok zmluvy a prenájom priestorov ďalším subjektom bez povolenia. Keďže sa mesto snaží nájsť nového nájomcu, podľa poslanca Františka Oľhu je potrebné vyhlásiť súťaž:

„Ako jediný je tento krok schopný ochrániť majetok mesta. Ja si viem živo predstaviť, že môžeme dôjsť do stavu, kedy sme prijali zhodnotenie a exekútor bude požadovať nejakým spôsobom kompenzáciu za toto zhodnotenie. Preto je potrebné čím skôr nájsť poctivého nájomcu, ktorý nám bude splácať. Tu nejde o to, že my by sme premrhali mestské zdroje, nikto nepremrhal ani halier. Aj keď budeme povinní dnes nejakú sumu zaplatiť, je to suma, ktorú máme v majetku a ktorá sa nám prostredníctvom nájmu vráti.“

V tomto prípade sa viacerí poslanci zhodli, že je nutné znížiť výšku nájmu, aby sa našlo dostatok záujemcov. Tenisové kurty totiž podľa nich nedokážu zarobiť takú sumu, aby zvládli pôvodný nájom splácať.

„Takže môj návrh na uznesenie je, aby v podmienkach verejnej obchodnej súťaže sa suma 48-tisíc eur zmenila na 14 800 minimálne a nech poctivo súťaž a trh rozhodne, aké to nájomné bude. Každopádne, nesmie byť nižšie ako táto suma,“ doplnil Oľha.

Foto
Predmetom rokovania bolo aj schválenie podmienok prevádzky zimného štadióna / TASR

Poslanci napokon tento bod schválili práve s nižšou sumou do verejnej súťaže. Predmetom rokovania bolo aj schválenie podmienok prevádzky zimného štadióna. Ten má totiž v správe mestská spoločnosť Prešov Real, ktorá má okrem iného za úlohu poskytovanie ľadohodín mládežníckym športovým klubom. Na februárovom zastupiteľstve im však nebola schválená dotácia.

„Chceme docieliť to, aby bola zabezpečená možnosť uzatvárania bezodplatného poskytovania ľadohodín jednotlivým klubom na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022. Zároveň týmto uznesením chceme predĺžiť samotné prevádzkovanie zimného štadióna do 31.12..2022, nakoľko aktuálna platná zmluva je len do 30.6.2022,“ vysvetlil Radko Lapoš z odboru financií.

Právnička Prešov Real Miriama Porubská mala k návrhu niekoľko výhrad. Doba výpožičky je podľa nej v rozpore so stanovenými zásadami:

„Prijatím tohto uznesenia by vznikol nebezpečný precedens vo vzťahu k ostatným občianskym združeniam, ktoré sa venujú verejnoprospešnej činnosti. Ako príklad uvediem to, že iné pôžičky, ktoré sú schvaľované, aj v minulosti boli schvaľované, fungujú na tom princípe, že áno, je to bezodplatne na to obdobie maximálne šiestich mesiacov. Avšak tieto občianske združenia alebo tieto subjekty uhrádzajú ostatné náklady súvisiace s predmetom výpožičky. To znamená, napríklad energie, služby a iné.“

Poslanci nakoniec zmeny schválili.

„Bežný transfer pre Prešov Real zimný štadión – mínus 200-tisíc eur. Bežný transfer na využitie ľadovej plochy – plus 200-tisíc eur za účelom vysporiadania záväzkov pre mládežnícke športové kluby, s ktorými mal prevádzkovateľ uzatvorené zmluvy a ktorým nebola poskytnutá dotácia na ľadohodiny na rok 2022,“ dodala Porubská.

Zastupiteľstvo schválilo aj nákup rolby formou leasingu. Zároveň poverilo primátorku pripraviť dodatok k zmluve o zabezpečení prevádzky zimného štadióna pre aktuálny rok. Poslanci tiež schválil dotácie na podporu športu vo výške 300-tisíc a podporu kultúry sumou 100-tisíc eur.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre