Mlynský náhon toto leto ani raz nevypustili, čo ho čaká ďalej?

KošiceSpravodajstvo

Nevypúšťanie vody v Mlynskom náhone bolo výsledkom búrlivých debát o tom, či kosiť, alebo nekosiť brehy.

Pre niekoho je Mlynský náhon v letných mesiacoch príjemnou prechádzkou popri vode, pre niekoho len zdrojom otravného hmyzu. Šikovní dobrovoľníci z občianskeho združenia Mlynský náhon sa ale snažia o to, aby sa Košičania pri ramene Hornádu v Košiciach cítili čo najlepšie.

Mlynský náhon v Košiciach si počas rokov prešiel množstvom zmien. Ostatná sezóna sa niesla v znamení mnohých, ktoré „vode v meste“ prevažne prospeli. Za celým projektom zveľaďovania Mlynského náhonu stojí partia odborníkov, ktorí sa rieke a jej okoliu venujú vo svojom voľnom čase. „Od začiatku tohto roku sme zrealizovali niekoľko projektov. V prvom rade sme dosiahli, že je stabilizovaná vodná hladina. To znamená, že máme dosiahnuté výšky hladín tak, ako majú byť podľa projektov inžiniera Hrabovského. Máme nastavený odtok pri kruhovom objazde tak, ako má fungovať, čiže voda odteká bez problémov,“ povedal riaditeľ občianskeho združenia Mlynský náhon Eugen Ščavnický.

Minulé roky dosahoval prietok Mlynského náhonu 50 litrov za sekundu. Túto sezónu sa to podarilo zvýšiť na 300 litrov. Ideálny prietok by bol 500 litrov za sekundu, čo si dáva občianske združenie ako jeden zo svojich cieľov. Na hladinu Mlynského náhonu sa tento rok už pozeralo oveľa príjemnejšie. Lepšie sa darilo aj rybám vo vode a celkovo biotopu v okolí Mlynského náhonu – za to mohlo primárne nevypúšťanie vody.

„Pri každom vypustení uhynulo množstvo živočíchov v rôznych vývojových etapách svojho života. Tieto živočíchy majú zmysel aj z hľadiska hodnotenia našich záujmov pri obnove a revitalizácii Mlynského náhonu,“ objasnil biológ a člen združenia Robert Gregorek.

Foto
Minulé roky dosahoval prietok Mlynského náhonu 50 litrov za sekundu, túto sezónu sa to podarilo zvýšiť na 300 litrov / Mlynský náhon

Nevypúšťanie vody v Mlynskom náhone bolo výsledkom búrlivých debát o tom, či kosiť, alebo nekosiť brehy Mlynského náhonu. „Máme zarastené brehy, ktoré sa niektorým nepáčia, mnohí sú ale nadšení, oslovujú nás, fotia sa pri Mlynskom náhone. Prirodzene sú aj negatívne ohlasy,“ dodal Ščavnický.

Mlynský náhon nebol tento rok ani raz vypustený, čo považuje občianske združenie za úspech, pretože to dovolilo rieke ožiť. Na konci sezóny ale chystajú jedno vypustenie. „Do konca roka, niekedy v októbri, chceme vypustiť Mlynský náhon a vyčistiť ho, pokiaľ tam sú nejaké nánosy, vychytali by sa ryby, lebo aj ryby spôsobujú kyslíkový deficit,“ dodal člen združenia Juraj Tabiczký. Toto vypustenie by malo podľa občianskeho združenia prospieť Mlynskému náhonu.

 

Autor: MARTIN MAJDÁK

Komentáre