Množstvo kníh narúša statiku historických budov Štátnej vedeckej knižnice v centre Košíc

KošiceSpravodajstvo

Sídelnú budovu čaká rozsiahla rekonštrukcia.

V centre Košíc sa nachádza množstvo historických budov, niektoré sú staré stovky rokov. Päť z nich v priebehu rokov nadobudla Štátna vedecká knižnica, pričom štyri sú národné kultúrne pamiatky. Desiatky rokov dostávala knižnica povinné výtlačky z celej slovenskej aj českej produkcie, ktoré tvoria jej bohatý konzervačný fond. Riaditeľka knižnice Darina Kožuchová pre Rádio Košice uviedla, že aj z tohto dôvodu získali ďalšie budovy, ktoré slúžia najmä na depozitárne účely.

„V danom čase sa málokto zaoberal úvahami, na aké obdobie budú tieto depozity stačiť a či sú vôbec staticky vhodné pre uloženie takého veľkého množstva kníh. Pretože knihy predstavujú staticky veľkú záťaž pre každú budovu. Vo všetkých týchto piatich budovách sa nachádza v súčasnosti fond v celkovom objeme 1,817 milióna dokumentov, ktoré tvoria náš knižničný fond.“

Knižnica preto komunikovala s Pamiatkovým úradom SR, ktorý zároveň požiadala o diagnostiku stavu budov v rámci projektu z Nórskych fondov.

„V rokoch 2020 – 2022 nám skupina odborníkov na historické fondy práve z pamiatkového úradu vykonala komplexnú prehliadku všetkých našich budov, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Výsledkom prehliadok sú záverečné správy, v ktorých sa konštatuje stav našich budov. Tri z nich sú v narušenom stave a jedna je v dezolátnom stave, uviedla Kožuchová.

Foto
Sídelnú budovu knižnice čaká rozsiahla rekonštrukcia / KOŠICE ONLINE

Riaditeľka dodala, že najväčší dôraz kladú na sídelnú budovu na Hlavnej ulici, ktorá si vyžaduje rozsiahlu opravu nielen z dôvodu modernizácie, ale aj debarierizácie. Naposledy sa uvažovalo o komplexnej rekonštrukcii v 90. rokoch. Podľa riaditeľky o tom existuje aj vládne uznesenie, napriek tomu sa projekt z neznámych dôvodov nikdy nezrealizoval. Budova však ani po opravách nedosiahne kapacitné parametre a stále budú potrebné externé depozitáre.

„Máme presnú predstavu, ako to chceme riešiť. Chceli by sme mať nový depozitár, kde by sme presťahovali naše knižničné fondy z tých budov a z tých priestorov, ktoré na to nikdy neboli vhodné. Prebehli nejaké rozhovory so Slovenským technickým múzeom v Košiciach, ktoré má rovnaké problémy ako my, že by sme chceli teda spoločný depozitár, a to tým, že adaptujeme a prestaviame už existujúcu budovu Slovenského technického múzea, ktorá sa nachádza v areáli Leteckého múzea v Košiciach,“ doplnila riaditeľka.

Knižnica zatiaľ rieši iba naliehavé havarijné stavy, aj aktuálne opravuje poruchu kanalizačnej siete, ktorá bola spôsobená práve narušenou statikou budovy. Celková rekonštrukcia sídelnej budovy knižnice bola zaradená medzi priority ministerstva kultúry, ktoré na ňu chce čerpať financie z eurofondov. Súčasťou bude podľa riaditeľky oprava strechy, fasády, suterénu, ale aj interiéru:

„Dôležitá bude najmä bezbariérovosť, teda pribudnú výťahy. Obnoví sa aj starý výťah, ktorý tu je z 30. rokov minulého storočia. V dvorovej časti sa uvažuje o päťpodlažnej bezbariérovej prístavbe pre zamestnancov, takže sa odbremenia vnútorné historické priestory od kancelárií. Takisto sa zrekonštruuje záhrada, ktorú máme v zadnej časti a verejnosť ani nevie, že existuje.“

Knižnica uvažuje aj o rozšírení svojich služieb a vytvorení čitárne s literárnou kaviarňou.

Komentáre