Most pri Margecanoch je po rekonštrukcii opäť prejazdný

VýchodSpravodajstvo

Oficiálne odovzdanie diela do užívania je naplánované na záver júla.

Obyvatelia Spiša dlhodobo žiadali rekonštrukciu mosta pri Margecanoch, ktorý bol v havarijnom stave. Stavebné práce boli ukončené a znova je prejazdný v oboch jazdných pruhoch. Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka zdôraznil, že to bola jedna z najvýznamnejších rekonštrukcií v histórii župy:

„Rekonštrukcia mosta za obcou Margecany patrila medzi najvýznamnejšie rekonštrukcie, ktoré sme za posledné obdobie na Spiši realizovali. Predstavuje hlavnú spojnicu medzi Hnileckou dolinou s krajským mestom. Podľa posledného sčítania vozidiel ním denne prechádzalo viac ako päťtisíc vozidiel. V rámci rekonštrukcie boli odstránené jeho poruchy a zvýšila sa zaťažiteľnosť mosta a bezpečnosť premávky.“

Výstavba mosta sa zrealizovala v roku 1968, pričom posledná čiastočná rekonštrukcia sa uskutočnila pred vyše 20 rokmi. Objekt mal poškodenú nosnú konštrukciu a kvôli nefunkčnej hydroizolácii do neho zatekalo. Aj vozovka bola v zlom stave.

Stavebné práce sa začali v júni 2022. Premávka bola odvtedy vedená v polovičnom profile a riadila ju svetelná signalizácia. Most bol počas najnáročnejších prác úplne uzavretý, a to na niekoľko dní. Súčasťou projektu bolo aj odstránenie pôvodných záverových múrov, časti ríms a spriahajúcej dosky. Zároveň sa zhotovili hydroizolačné súvrstvia, nové rímsy a zosilnili sa podpery. Záverečná etapa zahŕňala vybudovanie novej vozovky, osadenie zvodidiel či úpravu terénu.

Momentálne sa realizuje kolaudačné konanie, pričom oficiálne odovzdanie diela do užívania je naplánované na záver júla. Zhotoviteľ musí dovtedy dodať a osadiť dve meteo stanice vrátane automatického sčítača dopravy a dva kompletné systémy automatického váženia v pohybe vrátane informačnej tabule. Zatiaľ neboli osadené z dôvodu odsúhlasovacieho procesu medzi obstarávateľom a zhotoviteľom. Rekonštrukcia vrátane dodatku stála približne 2,4 milióna eur a bola financovaná z rozpočtu KSK.

Komentáre