Most v areáli univerzitnej nemocnice sa búrať nebude. Vyžaduje rekonštrukciu

KošiceSpravodajstvo

Nemocnica uzavrela most, ktorý spája areál na Triede SNP s areálom na Ipeľskej ulici a vedie ponad frekventovanú štvorprúdovú cestu a električkovú trať, koncom septembra.

Foto
Nemocnica uzavrela most, ktorý spája areál na Triede SNP s areálom na Ipeľskej ulici a vedie ponad frekventovanú štvorprúdovú cestu a električkovú trať, koncom septembra  / UNLP KOŠICE

„Podľa posudku Správy ciest Košického samosprávneho kraja (KSK) vyžaduje most v areáli Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) Košice rekonštrukciu. Zbúranie mosta nie je nutné," informovala vo štvrtok (25.11.) hovorkyňa UNLP Košice Monika Krišková.

Nemocnica uzavrela most, ktorý spája areál na Triede SNP s areálom na Ipeľskej ulici a vedie ponad frekventovanú štvorprúdovú cestu a električkovú trať, koncom septembra.

„Podľa posudku z mimoriadnej obhliadky si most vyžaduje rekonštrukciu, jeho zbúranie však nie je nutné. Nosná konštrukcia a spodná stavba nevykazujú viditeľné poruchy, ktoré by predstavovali riziko náhleho zrútenia mosta. Pre dopravu pod ním je teda most bezpečný. Jeho technický stav však okrem prechodu chodcov neumožňuje prejazd vozidiel po ňom,“ uviedol generálny riaditeľ UNLP Košice Ján Slávik.

Ako ďalej dodal, základným problémom je nefungujúce odvodnenie a porušenie mostného zvršku, ktorému sa predchádzajúce vedenia UNLP vôbec nevenovalo a nechalo tento objekt chátrať niekoľko rokov.

„Okrem zanedbanej údržby a prakticky žiadnych opráv v uplynulých rokoch nikto nezabránil parkovaniu na moste, ani prístupu nepovolaných osôb – bezdomovcov do komôr, teda do samotných útrob mosta,“ uviedol Slávik.

Foto
Do celkovej rekonštrukcie mosta, ktorá závisí od finančných zdrojov a vyjadrenia sa Ministerstva zdravotníctva SR ako vlastníka, sa na moste budú vykonávať pravidelné denné kontroly, čistenie a podľa potreby aj malé údržbárske práce / UNLP KOŠICE

Pred zimou očistili mostný objekt od vegetácie, upratali vnútro mosta a UNLP nan ňom už dávnejšie zakázala parkovanie. „Tento týždeň sa pracovalo na vyplnení trhlín asfaltom pozdĺž poškodeného povrchu, aby sme pred zimou zabránili ďalšiemu zatekaniu do vnútra mosta a minimalizovali tak jeho devastáciu. Most bude dostupný pre peší prístup našich zamestnancov, ako aj zamestnancov a študentov LF UPJŠ, ktorí potrebujú využívať prístup do našich areálov,“ uviedol generálny riaditeľ.

Do celkovej rekonštrukcie mosta, ktorá závisí od finančných zdrojov a vyjadrenia sa Ministerstva zdravotníctva SR ako vlastníka, sa na moste budú vykonávať pravidelné denné kontroly, čistenie a podľa potreby aj malé údržbárske práce. Po obnove parkovania v areáli na Tr. SNP sú to ďalšie kroky, ktoré nemocnica realizuje pre ochranu a zabezpečenie svojho majetku.

Rozsiahla rekonštrukcia mosta a s tým spojenej plochy pred poliklinikou a pod rondelom však bez viaczdrojového financovania a spolupráce štátnych inštitúcií nebude možná. „UNLP Košice ako správca majetku Ministerstva zdravotníctva SR zašle posudok na ministerstvo a budeme kompetentných detailne informovať o potrebných krokoch,“ dodal Slávik.

Zdroj: TASR

Komentáre