Myšiarky ušaté opúšťajú zimoviská

SlovenskoZaujímavosti

Ľuďom pomáhajú tak, že chránia obilie pred hrabošmi.

Druh sov, takzvané myšiarky ušaté prečkávajú zimu v blízkosti ľudských obydlí, pričom sa združujú vo väčších počtoch v zimoviskách. Tieto vtáky môžeme voľným okom spozorovať v korunách ihličnatých stromov. Myšiarky ušaté sú súčasťou biodiverzity miest a obcí a žijú v harmónii s ľuďmi. Počas zimy sa na Slovensku vyskytovalo približne 540 myšiarok.

„V zimnej sezóne, od decembra do februára, mali ľudia opäť možnosť pomôcť pri výskume druhu nahlásením zimoviska vo svojom okolí a zapojiť sa tak zároveň do obľúbenej súťaže. Mapovatelia nám poslali informáciu o mieste výskytu, orientačnom počte sov a dokumentačnú fotografiu. Súťaž má za sebou svoj štvrtý ročník a my s radosťou konštatujeme jej úspešnosť. Zapojilo sa 37 priaznivcov, ktorí nám nahlásili 51 lokalít s celkovým počtom 540 myšiarok. Skutočný počet lokalít i sov predpokladáme o niečo vyšší. Najviac pozorovaní bolo zo západného Slovenska. Až 50 sov s uškami bolo pozorovaných v Kolárove a aj v Trebišove. Vďaka pomoci verejnosti sa nám aj počas tejto sezóny podarilo zachytiť nové lokality zimovísk,“ uviedol Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku.

Foto
Myšiarka ušatá / Ochrana dravcov na Slovensku

„S príchodom jari myšiarky opúšťajú svoje zimoviská a pomaly hľadajú vhodné miesto pre hniezdenie. Väčšina z nich sa presúva ďalej od našich obydlí a vyhľadáva pokojnejšie miesta vo vetrolamoch či na okrajoch poľných stromoradí a lesov. Pre ich život je obdobie nerušeného zimovania rovnako dôležité, ako čas hniezdenia. V súčasnosti sa stretávame s nepochopením ich významného miesta v našej prírode. Príkladom je nešetrné opiľovanie stromov, napríklad aj na zimoviskách myšiarok ušatých. Z mohutného, dlhovekého a zdravého stromu sa takto ľahko stáva nebezpečný strom, ktorý ohrozuje svojou nestabilitou ľudí i budovy v jeho blízkom okolí. Je potrebné zdôrazniť, že na takéto zásahy je na mieste prizvať odborníka,  vyškoleného arboristu, ktorý k drevinám pristupuje šetrne a jeho zásahy sú vedené odborne v prospech nás všetkých,“ vysvetlil Veselovský. Jedna myšiarka ušatá priemerne skonzumuje 750 hrabošov za rok, pričom jeden hraboš dokáže zlikvidovať až dva kilogramy obilia ročne. Myšiarka dokáže tak za rok zachrániť až 1,5 ton obilia.

 

Autor: KOŠICE ONLINE

 

Komentáre