Myslava hľadá hlavného kontrolóra

KošiceSpravodajstvo

Zároveň plánuje rekonštrukcie ciest či verejného osvetlenia.

Košická mestská časť Myslava vyhlásila voľbu hlavného kontrolóra. Starosta František Beer to zdôvodnil tým, že po šiestich rokoch končí mandát súčasnej kontrolórky Janette Popovičovej:

„Predpokladom na výkon tejto funkcie je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, občianska a morálna bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony a takisto je vítaná prax v kontrolnej činnosti vo verejnej správe alebo aj v ekonomickej, právnickej oblasti. Prihlásiť sa je možné do 7. februára. Verejné predstavenie kandidátov spolu s ich voľbou zrealizuje miestne zastupiteľstvo v Myslave 21. februára. Výška úväzku je 13,3 percenta, to znamená, nie je to zďaleka plný pracovný úväzok.“

Táto pozícia je určená pre uchádzačov, ktorí by chceli doplniť svoje súčasné zamestnanie alebo úväzok. Písomnú prihlášku s požadovanými dokumentmi je potrebné doručiť fyzicky na miestny úrad. Každý kandidát dostane 10 minút na svoju prezentáciu.

Foto
Myslava vyhlásila voľbu hlavného kontrolóra / TASR

V Myslave zasadala aj stavebná komisia, ktorá zhodnotila stav budov vo vlastníctve mestskej časti. Beer skonštatoval, že niektoré objekty bude potrebné zveľadiť a zrekonštruovať, keďže do nich zateká:

„Pripravujeme rozpočet, sumarizujeme investície, ktoré by sme chceli tento rok zrealizovať. Ide o rekonštrukcie povrchov ciest, takisto výmena verejného osvetlenia na niektorých uliciach. Samozrejme, všetko bude závisieť aj od finančnej situácie, ktorá je momentálne pomerne nestabilná, aj čo sa týka preddavkových platieb za energie.“

Komentáre