Na košickej univerzite priblížia učiteľom, ako podávať historické súvislosti

KošiceSpravodajstvo

K podujatiu organizátorov donútili posledné výsledky parlamentných volieb.

Katedra histórie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach chce zlepšiť prístup učiteľov základných a stredných škôl pri výučbe dejepisu dvojdňovým podujatím s názvom Budovanie demokracie učením o minulosti, na ktorom bude pracovať s učiteľmi zo škôl z celého Slovenska. Nad kvalitou výučby dejepisu sa organizátori podujatia prvýkrát zamysleli  po voľbách v roku 2016, keď sa do parlamentu dostala krajne pravicová strana.

„Po parlamentných voľbách sme sa stretávali s otázkou, že čo robia dejepisári? To bolo zrkadlo, ktoré mi bolo nastavené. My môžeme niečo robiť, no musíme aj vysvetliť ľudom, že dôsledky tých parlamentných volieb nie sú len zodpovednosťou dejepisárov. Na tvorbe historickej kultúry sa podieľajú aj médiá a politické elity,“ priblížila dôvody didaktička dejepisu na katedre histórie filozofickej fakulty UPJŠ Alžbeta Śnieżko.

Foto
Katedra histórie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach chce zlepšiť prístup učiteľov základných a stredných škôl pri výučbe dejepisu  / TASR

Pôda univerzity má poslúžiť k tomu, aby učitelia nepodávali historické súvislosti nesprávne, prípadne aby dokázali žiakov odviesť od takejto interpretácie. Aj keď sa dejiny nedajú vždy jednoznačne vysvetliť, podľa didaktičky exituje jednoduchá hranica. „Keď sa bavíme o dejepisnom vyučovaní, tak pevný bod vo vesmíre je porušovanie ľudských práv. Takže pri vysvetľovaní akejkoľvek udalosti sa môžeme pozerať vždy z viacerých uhlov pohľadu, no pokiaľ dochádza k porušovaniu základných ľudských práv, toto je hranica, kedy by dejepisár mal vedieť vyhodnotiť, že nemôže prijať interpretáciu, ktorá toto zľahčuje,“ dodala.

Učitelia sa na podujatí dozvedia, ako aplikovať nové edukačné trendy priamo do výučby dejepisu.

 

Autor: MARTIN MAJDÁK

Komentáre