Na križovatke v Čani sa od stredy zmení organizácie dopravy

VýchodSpravodajstvo

Zmena súvisí so Strategickým parkom Valaliky.

Od stredy (12.6.) rána medzi 8.00 a 8.30 hod. sa zmení organizácia dopravy v križovatke ciest III/3343, III/3416 a III/3341 v obci Čaňa. Cesta III/3343 je súčasťou trasy do hutníckeho kombinátu spoločnosti U. S. Steel, cesta III/3416 vedie do Košíc cez Valaliky a Geču, a tretia cesta III/3341, ktorá ústi do problémovej križovatky, vedie do susednej obce Gyňov.

V stredu tak dôjde ku zmene trvalého dopravného značenia, a to označenie hlavnej cesty. Tá bude po novom pre vodičov v smere Ždaňa – Čaňa – Haniska a vedľajšia v smere Valaliky – Geča – Čaňa – Gyňov.

Foto
Zmena organizácie dopravy na križovatke v Čani / Trstené pri Hornáde

Pri organizácii dopravy bude v križovatke v stredu pomáhať aj dopravná polícia. Košická župa tiež uviedla, že zmena organizácie dopravy je v súlade so závermi dopravno-kapacitného posúdenia, spracovaného v súvislosti so Strategickým parkom Valaliky. V záujme bezpečnosti verejnej dopravy tak žiada všetkých vodičov a účastníkov cestnej premávky, aby pri prejazde cez túto križovatku zvýšili pozornosť, a to hlavne v prvých dňoch od zmeny organizácie dopravy.

Komentáre