Na kultúru, šport a sociálne služby dostali regióny od Prešovského kraja 1,28 milióna eur

PrešovSpravodajstvo

V rámci výzvy Mikroprogram dostal Prešovský samosprávny kraj 592 žiadostí. Poslanci podporili 478 projektov v hodnote 1,28 milióna eur.

Foto
Najviac financií sa ušlo kultúre. Kraj podporil až 286 žiadostí v celkovej výške viac ako 719 tisíc eur / FB PSK

„Prvý tohtoročný balík peňazí do regiónov z krajských dotačných výziev schválili v pondelok poslanci Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Celkovo v rámci Výzvy Mikroprogram PSK podporili 478 žiadostí v hodnote 1,28 milióna eur. Dotácie rozdelili pre zámery v troch programoch, a to Šport, Kultúra a Sociálne služby," informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.

„Tento program funguje aj vďaka poslancom a súhre toho, že sme pustili peniaze aj pre menšie projekty, či už sú to kultúrne, športové, či zo sociálnej oblasti. Som presvedčený, že tieto dotácie naozaj pomôžu v určitom zmysle slova rozhýbať život v týchto oblastiach v jednotlivých okresoch, obciach a mestách. Som rád, že sme takúto formu podpory nezastavili a môžeme pomôcť aj v odľahlých častiach nášho kraja," povedal prešovský župan Milan Majerský.

Najviac financií sa ušlo kultúre. Kraj podporil až 286 žiadostí v celkovej výške viac ako 719 tisíc eur. Dotačný balík žiadatelia využijú na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu kultúrnych i sakrálnych pamiatok, takisto na ich opravu a údržbu. Ale tiež na nehmotné kultúrne dedičstvo, teda na usporiadanie kultúrnych podujatí, rovnako na podporu folklórnych súborov a skupín, či na edičnú činnosť.

Foto
V programe Šport bolo úspešných 163 žiadostí v celkovej hodnote takmer 473 tisíc eur, 29 zámerov dostalo zelenú v programe Sociálne služby, a to v celkovej výške viac ako 87 tisíc eur / FB PSK

V programe Šport bolo úspešných 163 žiadostí v celkovej hodnote takmer 473 tisíc eur. Podporené boli projekty zamerané na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovísk, ale aj ich opravu a údržbu, či vybavenie hnuteľným majetkom. Financie využijú žiadatelia tiež na usporiadanie športových podujatí a na reprezentáciu kraja na športových podujatiach európskeho a svetového charakteru, konaných na Slovensku.

„Celkovo 29 zámerov dostalo zelenú v programe Sociálne služby, a to v celkovej výške viac ako 87 tisíc eur. Vďaka dotácii zrekonštruujú, zmodernizujú a opravia úspešní žiadatelia, teda neverejní poskytovatelia, zariadenia sociálnych služieb, a to vrátane ich vybavenia hnuteľným majetkom, nákupom materiálno-technického vybavenia či technických zariadení a pomôcok na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu," vysvetlila Heilová.

Do Výzvy Mikroprogram PSK bolo celkovo doručených 592 žiadostí, z toho nesplnilo kritériá výzvy 17 žiadostí a nebolo podporených 114 žiadateľov. Dohromady tak bolo podporených 478 projektov.

Zdroj: TASR

Komentáre