Na Lekárskej fakulte UPJŠ pribudnú prístroje pre covid laboratórium

KošiceSpravodajstvo

Projekt by mal uľahčiť proces ventilácie pacientov.

Výskumná infraštruktúra za viac ako 2,3 milióna eur je určená pre covid laboratórium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach. Pôjde o prístroje na monitorovanie ochorenia COVID-19, infraštruktúru pre laboratórium, ako aj prístroje na monitorovanie životných funkcií.

„Cieľom bolo priniesť v čo najkratšom čase praktické výsledky, ktoré by pomohli významnou mierou zlepšiť prežívanie pacientov s COVID-19 vďaka implementácii pokročilých metód umelej ventilácie pľúc, na ktorých pracujeme, a niektoré z nich už boli s úspechom použité v slovenskom pľúcnom ventilátore Chirana Aura V,“ uviedol prednosta Ústavu lekárskej fyziológie LF UPJŠ Viliam Donič.

Projekt rieši tiež potrebu rýchleho zaškolenia personálu pre obsluhu týchto ventilačných prístrojov pomocou špeciálneho trenažéra na nácvik pokročilých metód umelej ventilácie pľúc. Jeho prvú verziu prezentovali na svetovej výstave EXPO v Dubaji.

Foto
Na Lekárskej fakulte UPJŠ pribudnú nové prístroje / TASR

Donič uviedol, že stále vo veľkej miere používané ventilačné metódy pri poškodení pľúc typickom pre COVID-19 nepostačujú. V praxi by mal tento projekt priniesť zlepšenie ventilačných a rozhodovacích algoritmov, čo uľahčí proces ventilácie pacientov. Výsledky projektu môžu byť podľa neho aplikované nielen v súvislosti s covidom, ale aj pri liečbe či diagnostike iných ochorení.

Na projekt získala univerzita dotáciu vo výške 4,3 milióna eur. Donič však upozorňuje na procesy súvisiace s verejným obstarávaním, ktoré sú podľa neho zdĺhavé:

„Napriek tomu, že ide o projekty, ktoré mali a majú pomôcť počas jednotlivých vĺn pandémie COVID-19, ani po roku prístroje nemáme k dispozícii. Počet infikovaných pritom znovu narastá. Každým dňom stúpajú aj ceny špeciálnych prístrojov a komponentov.“

 

Zdroj: TASR

Komentáre