Na Slovensku stále prevažuje delta variant

SlovenskoKoronavírus

PCR testy neodlišujú, o akú mutáciu ide.

Nová vlna mutácie omikron spôsobuje v zahraničí komplikácie. Aj keď sa odborníci zhodli na tom, že je menej riziková ako delta, ide o infekčnejší variant. Na Slovensku v rámci sekvenovaných vzoriek neprevažuje omikron. PCR testy však pri pozitivite neodlišujú, o akú mutáciu ide, to zisťujú zdravotníci až pri sekvenovaní vzoriek. Najčastejšie podliehajú sekvenovaniu práve vzorky u osôb s cestovateľskou anamnézou, u tých, ktorí sa opakovane nakazili alebo u zaočkovaných druhou dávkou.

„Sekvenovaním sa dosiaľ potvrdilo 54 prípadov variantu omikron na celom území Slovenska. Vzhľadom na vlastnosti variantu a zaznamenaný výskyt u osôb bez cestovateľskej anamnézy možno očakávať, že reálny výskyt omikronu v tunajšej populácii je vyšší, než naznačujú priebežné výsledky sekvenácie pozitívnych vzoriek. Obyvateľom dôrazne odporúčame dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, respektíve absolvovať posilňujúcu dávku v odporúčanom čase,“ uviedol pre Rádio Košice Marek Eliáš z Úradu verejného zdravotníctva.

Foto
Sekvenovaniu podliehajú aj pozitívne vzorky zaočkovaných / TASR

Vakcína síce neochráni človeka pred nakazením, no významne znižuje riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19. Dôležité je aj správne nasadený respirátor, pravidelné vetranie či dezinfekcia. V predošlých vlnách sme zaznamenali rôzne mutácie.

V decembri 2021 tvoril variant delta 98,8 percent zo všetkých úspešne osekvenovaných vzoriek. Variant omikron naproti tomu tvoril necelých 0,6 percent zo všetkých úspešne osekvenovaných vzoriek. Rovnaký podiel tvorili ostatné varianty. V decembri 2021 nebol laboratórne potvrdený ani jeden prípad variantov alfa alebo beta,“ doplnil Eliáš.

Januárové výsledky by boli skreslené, vzhľadom na relatívne nízky počet sekvenovaných vzoriek. Nateraz vzorky s variantom omikron tvoria menej ako šestinu zo všetkých pozitívne testovaných, pričom naďalej prevažuje delta variant.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre