Na stredných školách budú prezentovať medzinárodnú antitotalitnú čítanku

SlovenskoSpravodajstvo

Doteraz bola čítanka predstavená v siedmich jazykových mutáciách vo viacerých európskych krajinách.

Medzinárodná organizácia Platforma európskej pamäti a svedomia v spolupráci s občianskym združením Living Memory predstaví medzinárodnú čítanku Aby sme nezabudli. Výpoveď o totalite v Európe na stredných školách vo všetkých ôsmich krajoch na Slovensku. Informoval o tom výkonný riaditeľ Platformy európskej pamäti a svedomia Peter Rendek. 

Cieľom čítanky je vzdelávať súčasnú mladú generáciu o totalitnej minulosti Európy a o dôležitosti zasadzovať sa za základné ľudské práva, slobody a demokratické hodnoty v spoločnosti. Okrem toho tiež podporiť lepšie porozumenie a integráciu medzi občanmi Európy a pomôcť zabrániť návratu akejkoľvek formy nedemokratickej vlády v budúcnosti. „Čítanka prináša 30 životných príbehov ľudí postihnutých totalitou zo 16 európskych krajín,“ priblížil Rendek. 

Na knihe sa podľa neho podieľalo 23 verejnoprávnych a nevládnych inštitúcií, organizácií, múzeí a pamätníkov, ktorí sa venujú totalitnej minulosti Európy. Úvodný text napísal francúzsky historik Stéphane Courtois, autor Čiernej knihy komunizmu.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Projekt vychádza zo série prezentácií na školách v Českej republike. Doteraz bola čítanka predstavená v siedmich jazykových mutáciách vo viacerých európskych krajinách. „O budúcnosti našej krajiny sa rozhoduje teraz - v prítomnosti. Je veľmi potrebné neustále v nových formách pripomínať dejiny totality mladej generácii a podporovať výuku moderných dejín na školách,“ poznamenal Rendek.

Čítanka prináša príbehy obyčajných ľudí aj zo Slovenska, vrátane príbehov mladých ľudí vo veku dnešných študentov. „Veľmi často počúvame, že riešením voči príklonu mládeže k nedemokratickým riešeniam má byť otvorená kritická diskusia o totalitách 20. storočia so študentmi. Vieme, že diskusia a poznanie o totalitných režimoch dokážu meniť postoje mladých ľudí,“ uzavrel riaditeľ občianskeho združenia Living Memory Ľubomír Morbacher.

 

Zdroj: TASR

Komentáre