Ukrajinských študentov na východe pribúda každým rokom

KošiceSpravodajstvo

Dôvodom na štúdium v inej krajine môže byť pre Ukrajincov aj útek pred povinnou vojenskou službou.

V okolí Technickej univerzity v Košiciach je čoraz častejšie počuť ukrajinsky rozprávajúce skupinky študentov. Technická univerzita v Košiciach hlási za posledný rok niekoľkonásobný nárast študentov z Ukrajiny. Zatiaľ čo ich v minulosti na Fakulte elektrotechniky a informatiky nepribudlo viac ako 20 za rok, minulý rok sa na Technickú Univerzitu dostalo 35 žiakov a tento rok rekordných 119. Ukrajinskí študenti podliehajú rovnakým podmienkam ako slovenskí.

„Pokaľ študujú v slovenskom jazyku, to štúdium je bezplatné, podobne, ako je pre Slovákov štúdium v Českej republike. Pokiaľ by ale chceli študovať v anglickom jazyku, tam sa musia riadiť poplatkami z príkazu rektora,“ priblížila situáciu prodekanka pre propagáciu a zahraničné vzťahy Fakulty elektrotechniky a informatiky Mária Gamcová.

Napriek tomu sa formou dohody v jednotlivých skupinách niekoľko predmetov vyučuje po anglicky, aj keď mali byť pôvodne vyučované po slovensky a to aj mimo skupín, ktoré sú určené výlučne študentom z programu Erasmus. Gámcová pripustila, že jazyková bariéra medzi Slovákmi a Ukrajincami existuje a Technická univerzita zvažuje zaradenie povinného kurzu slovenského jazyka pre týchto študentov. Univerzita si uvedomuje dôvody, prečo narastá záujem Ukrajincov o Technickú univerzitu v Košiciach.

„Ukrajina je určite chudobnejším štátom, než Slovensko. Študenti tu prichádzajú možno aj z toho dôvodu, aby sa vyhli povinnej vojenskej službe. Dalo by sa povedať, že našu krajinu vnímajú tak, ako sme my videli za socializmu Rakúsko či Nemecko,“ dodala Gamcová.

Foto
ilustračná fotografia / tuke.sk

Prešovská univerzita má s ukrajinskými študentmi už niekoľkoročné skúsenosti. Momentálne eviduje 630 študentov z Ukrajiny a slovenský jazyk zaradila medzi výberové predmety, ktoré odporúča študentom s rodným jazykom iným, než slovenským. „Ukrajinskí študenti pred nástupom na štúdium môžu absolvovať intenzívny kurz slovenského jazyka a počas štúdia si svoje schopnosti zlepšiť prostredníctvom výberového predmetu Slovenský jazyk, ktorý majú k dispozícii,“ informovala hovorkyňa Prešovskej Univerzity Anna Polačková.

Najviac ukrajinských študentov láka štúdium anglického jazyka. „Záujem ukrajinských študentov je predovšetkým o štúdium anglického jazyka v kombinácii s ukrajinským jazykom, približne rovnaký počet je ale aj na učiteľskom a prekladateľskom študijnom programe. Po angličtine nasledujú programy ako stredoeurópske štúdiá či politológia. Obdobný záujem je aj o štúdium na Fakulte manažmentu,“ dodala Polačková.

Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika je zatiaľ ukrajinských študentov len niekoľko. Najviac, konkrétne 42, ich momentálne študuje na Prírodovedeckej fakulte.

 

Autor: MARTIN MAJDÁK

Komentáre