Na testovaní protilátok proti koronavírusu sa v Košiciach za týždeň zúčastnilo viac ako 6300 ľudí. Ochorenie z nich prekonalo 25 percent

KošiceKoronavírus

Na klinickej štúdii na protilátky sa za prvý týždeň zúčastnilo 6300 ľudí. Viac ako 25 percent osôb vykazovalo protilátky detegujúce prekonanie ochorenia, u približne 73 percent osôb sa nezistili žiadne protilátky.

Foto
Prodekanka fakulty, prednostka ústavu epidemiológie a zodpovedná riešiteľka projektu Monika Halánová, informovala v pondelok (26.4.) o výsledkoch testovania protilátok  / TASR

„Na bezplatnom testovaní na prítomnosť protilátok voči vírusu SARS-CoV-2 sa počas prvého týždňa klinickej štúdie Prevcoveast zúčastnilo viac ako 6300 ľudí. Protilátky zaznamenali u štvrtiny z nich," informuje Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) Košice na svojej webovej stránke.

„Viac ako 25 percent osôb vykazovalo protilátky detegujúce prekonanie ochorenia a približne 73 percent osôb nemalo detegované žiadne protilátky," vysvetlla prodekanka fakulty, prednostka ústavu epidemiológie a zodpovedná riešiteľka projektu Monika Halánová.

Približne u jedného percenta zúčastnených potvrdili protilátky triedy IgM poukazujúce na akútnu fázu ochorenia. Tým odporučili navštíviť najbližšie odberné miesto na antigénové testy alebo objednať sa na PCR testy.

S realizáciou štúdie začali v pondelok 19. apríla. Cieľom je zistiť prítomnosť jednotlivých tried cirkulujúcich protilátok u obyvateľov Košíc a jeho okolia, pričom výsledky okrem iného umožnia definovať rizikové skupiny obyvateľstva a naznačia ďalší vývoj pandémie nového koronavírusu.

Foto
Prodekanka Lekárskej fakulty (LF) UPJŠ v Košiciach, prednostka Ústavu epidemiológie LF UPJŠ Monika Halánová, primátor mesta Košice Jaroslav Polaček a infektológ a prednosta Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice Pavol Jarčuška pred zahájením testovania na košickom magistráte / TASR

„Výsledky pomôžu odhaliť skutočný stav premorenosti v populácii obyvateľov východného Slovenska, to znamená, koľko ľudí už ochorenie prekonalo, či už s klinickými príznakmi a potvrdeným ochorením, alebo s asymptomatickým priebehom,“ informovala prodekanka.

„Štúdia zároveň umožní ozrejmiť epidemiologické súvislosti, keďže súčasne s detekciou protilátok získavajú aj ďalšie epidemiologické údaje. Zistíme, u ktorých skupín obyvateľov sa ochorenie vyskytovalo častejšie, a na základe výsledkov budeme následne lepšie predpovedať modely šírenia, odporúčať postupy pre vhodné ochranné opatrenia, ale tiež vytvoriť odporučenia na prispôsobenie zdravotnej starostlivosti,“ dodala Halánová.

Dobrovoľné testovanie zastrešuje LF UPJŠ v priestoroch magistrátu, naplánované je do piatka (30. 4.). Zúčastniť sa na ňom môžu všetci dospelí a deti od 12 rokov, ktorí doteraz neboli očkovaní žiadnou vakcínou proti ochoreniu COVID-19. Počet testov je limitovaný na 10.000.

Zdroj: TASR

Komentáre