Na východe sa vybrežili niektoré vodné toky

VýchodSpravodajstvo

Prispelo k tomu nepriaznivé počasie.

Dlhotrvajúce zrážky dnes (14.8.) na východnom Slovensku zapríčinili vybreženie niekoľkých vodných tokov. Ako informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák, v dolnej časti katastrálneho územia obce Lada v okrese Prešov došlo k vybreženiu vodného toku Ladianka. Voda zaplavila nielen polia, ale aj futbalové ihrisko. Starosta obce v dopoludňajších hodinách vyhlásil druhý stupeň povodňovej aktivity.

Obec Pavlovce v okrese Vranov nad Topľou vyhlásila tretí stupeň. „Vplyvom zrážkovej činnosti a povrchového odtoku došlo k vzostupu hladiny vody na toku s následným vybrežením,“ uviedol Bocák. Obec Fintice eviduje vybreženie vodného toku Sekčov, ktoré spôsobili výdatné zrážky. Samospráva vyhlásila tretí stupeň povodňovej aktivity.

Foto
Povodeň v Kapušanoch / TASR

Obec Kobeliarovo, ktorá sa nachádza v okrese Rožňava, vyhlásila povodňovú aktivitu ako jediná samospráva v Košickom kraji. V noci tam bol tretí stupeň, v dopoludňajších hodinách ho však znížili. „Majú poškodené nejaké mosty a reguláciu miestneho Kobeliarskeho potoka. Museli tiež odstrániť nánosy bahna z komunikácií,“ skonštatovala Ingrid Lucová z odboru krízového riadenia Okresného úradu Rožňava.

V obci Kapušany v prešovskom okrese aj naďalej trvá tretí stupeň, ktorý zapríčinila stúpajúca hladina riek a nepriaznivá meteorologická prognóza. „Situáciu priebežne monitorujeme. Toky riek v obci neklesajú. Bol vyliaty potok Ladianka, čo spôsobilo zaliatie pivníc rodinných domov, ako aj domov. Protipovodňové valy sú premočené,“ povedal predseda krízového štábu obce Kapušany Peter Palovič.

V rámci východného Slovenska hladiny zodpovedajúce prvému z troch stupňov povodňovej aktivity prekračujú v okrese Košice - okolie tok Hornádu, a to vo vodomernej stanici Kysak, tok Torysy v Košických Oľšanoch a tok Olšavy v Bohdanovciach. Ide aj o tok Radomky v okrese Svidník vo vodomernej stanici Giraltovce.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre