Na východnom Slovensku sa vzdelávajú tisícky zahraničných študentov

VýchodSpravodajstvo

Vysoké školy hodnotia tento trend pozitívne.

Univerzity na východnom Slovensku v posledných rokoch evidujú zvýšený nárast počtu zahraničných študentov. Tento rastúci trend v internacionalizácii vzdelávania zaznamenala aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. V aktuálnom akademickom roku tam študuje približne 1400 zahraničných študentov z Poľska, Izraela, Nemecka či Španielska. Deväťdesiat percent z nich sú študentmi Lekárskej fakulty prevažne v odboroch všeobecné a zubné lekárstvo. O štúdium humanitných a spoločenských vied majú záujem predovšetkým Ukrajinci.

„Záujem zo strany cudzincov má mierne stúpajúcu tendenciu, a to najmä na Filozofickej fakulte, Fakulte verejnej správy a Právnickej fakulte. V prípade Lekárskej fakulty je štandardne vyšší a naráža na kapacitné možnosti fakulty. Benefitom je v tomto prípade možnosť lepšieho výberu spomedzi záujemcov o štúdium. UPJŠ je reálne modernou a silne internacionalizovanou výskumnou univerzitou, na ktorej podiel zahraničných študentov prevyšuje hranicu dvadsiatich percent. Tento stav považujeme za jednu z najsilnejších stránok našej univerzity,“ uviedla pre Košice Online hovorkyňa UPJŠ Linda Babušík Adamčíková.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Na Technickej univerzite (TUKE) v Košiciach v akademickom roku 2019/2020 študuje takmer 1650 zahraničných študentov zo 48 krajín sveta. Ako povedal prorektor pre vzdelávanie Technickej univerzity Ervin Lumnitzer, najväčší záujem je o štúdium na Fakulte výrobných technológií v Prešove či na Fakulte elektrotechniky a informatiky: „Počet zahraničných študentov na TUKE výrazne rastie. Vedenie univerzity sa pred niekoľkými rokmi rozhodlo ísť práve smerom internacionalizácie štúdia. Osobne si myslím, že vybudovať kvalitnú vysokú školu sa nedá bez toho, aby na nej neparticipovali aj študenti zo zahraničia. Myslím si, že je to jedným z najvyšších pozitívov, keď sa zahraničný študent rozhodne prísť na Slovensko a stráviť tu päť rokov svojho štúdia. Kým v roku 2016 sme mali asi 400 zahraničných študentov, v roku 2017 ich bolo 750, v roku 2018 okolo 1200 a v tomto akademickom roku je to 1650 zahraničných študentov.“

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach ponúka štúdium v anglickom jazyku v dvoch akreditovaných programoch, a to všeobecné veterinárske lekárstvo a náuka o živočíchoch, ktoré študuje 334 zahraničných študentov z  Nórska, Veľkej Británie, Írska, Islandu či z USA a Vietnamu. „K tomu ešte treba pripočítať ďalších zahraničných študentov, ktorí študujú v slovenskom jazyku. Ide v prevažnej miere o občanov Českej republiky, takýchto máme spolu 36. Študujú vo všetkých študijných programoch, ktoré ponúkame. Najviac, osemnásť, je ich v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo, ale študujú aj hygienu potravín, farmáciu, kynológiu, vzťah človek – zviera, teda využitie v kanisterapii a hipoterapii i bezpečnosť krmív a potravín. Počet zahraničných študentov na našej univerzite je dlhodobo stabilný. Každý rok mierne rastie, ale, samozrejme, sme ovplyvnení kapacitou našej školy i požiadavkami praxe,“ informovala hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.

Na Prešovskej univerzite v Prešove v aktuálnom akademickom roku študuje viac ako 950 študentov z dvadsiatich krajín sveta, a to prevažne z Ukrajiny, ale aj z Českej republiky, Maďarska či Grécka. Ako skonštatoval rektor PU Peter Kónya, univerzita v metropole Šariša hodnotí internacionalizáciu vzdelávania pozitívne: „Je to dôkazom toho, že univerzita pozitívne rezonuje v zahraničí. Univerzitu to obohacuje, keď sem prichádzajú študenti z iného prostredia, prinesú svoje skúsenosti. Iná vec je, ako to vnímajú niektorí jednotlivci. Určite niekto, kto niekoľko desaťročí pracuje iba so slovenským študentom, môže krátkodobo negatívne vnímať nižšiu znalosť jazyka alebo ďalšie niektoré skutočnosti, ktoré prinášajú to, že tu študujú študenti z krajín vzdialených aj niekoľko stoviek kilometrov.“

 

Autorka: JANA TOMAŠKOVIČOVÁ

 

Komentáre