Na východnom Slovensku študujú tisícky zahraničných študentov. Platia pre nich prísne opatrenia

VýchodKoronavírus

Niektoré školy zriadili karanténne centrá.

Od 1. septembra sa v našej krajine sprísnili viaceré opatrenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Na východe študujú tisícky zahraničných študentov, ktorí pochádzajú prevažne z Ukrajiny. Výnimkou nie je ani Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, ktorú bude v novom akademickom roku 2020/2021 navštevovať viac ako 1500 študentov zo zahraničia.

Ako pre Košice Online uviedol hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan, študenti budú musieť dodržiavať prísne protiepidemiologické opatrenia:

„Zahraniční študenti prichádzajúci z takzvaných červených krajín, ktorí požiadali o ubytovanie v Študentských domovoch a jedálňach (ŠDaJ) UPJŠ, sa musia pri nástupe na internáty preukázať negatívnym výsledkom PCR testu z domovskej krajiny. Následne podstúpia päťdňovú karanténu v priestoroch vyhradených ŠDaJ UPJŠ a zmluvnými poskytovateľmi ubytovania študentom UPJŠ. Po uplynutí piatich dní budú študenti koordinovane testovaní. Študenti prichádzajúci z tzv. zelených krajín nie sú viazaní uvedenými nariadeniami.“

Foto
Zahraniční študenti musia absolvovať testovanie na COVID-19 / TASR

Karanténne stredisko

Technická univerzita v Košiciach zriadila karanténne stredisko, ktoré je určené pre zahraničných študentov z takzvaných červených krajín. V prípade, ak sa u niektorého z nich potvrdí nákaza koronavírusom, budú premiestnení do časti strediska pre infikovaných. Podobné nariadenia platia aj pre zahraničných študentov z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, čo potvrdila aj jej hovorkyňa Zuzana Bobriková:

„So zahraničnými študentmi komunikuje študijné oddelenie elektronicky. Všetci majú vedomosť o podmienkach vstupu na územie Slovenska, prípadnej povinnosti domácej izolácie na našom území, absolvovaní PCR testu či potrebe preukázať sa negatívnym výsledkom testu pri vstupe na naše územie. Tieto pravidlá sa riadia opatreniami a usmerneniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa aktuálnej epidemiologickej situácie krajín, z ktorých študenti prichádzajú. Povinnosť testovať sa majú študenti prichádzajúci z tých krajín, kde to Slovenská republika vyžaduje. Absolvovanie testu je záležitosťou každého jedinca.“

Prešovská univerzita

Zahraničný študent musí pri nástupe do domácej izolácie predložiť výsledok negatívneho testu na COVID-19 z domovskej krajiny, pričom nemôže byť starší ako 96 hodín. Najneskôr v piaty deň karantény je povinný absolvovať testovanie na koronavírus. Ak jeho výsledok bude negatívny, študent sa ubytuje na internáte, ktorý mu bol riadne pridelený.

„Prešovská univerzita (PU) v Prešove ponúkla zahraničným študentom, ktorým bolo pridelené ubytovanie v Študentských domovoch PU, možnosť absolvovať po prekročení hranice domácu izoláciu/karanténu v jednom z objektov študentských domovov. Študentom bude počas pobytu v domácej izolácii zabezpečená strava, budú sa dodržiavať prísne hygienické opatrenia, pričom miesto domácej izolácie bude uzavreté a pohyb vonku nebude možný. Celý internát bude po skončení domácej izolácie vydenzifikovaný,“ vysvetlila hovorkyňa PU Anna Polačková.

Pozitívne prípady na koronavírus sa objavili aj na PU, ktorá tvrdí, že situáciu má pod kontrolou:

„Z celkového počtu 323 študentov ubytovaných v karanténnom zariadení bolo doposiaľ otestovaných 210 študentov, 205 je negatívnych, 5 boli pozitívne testovaní na COVID-19. Študenti, ktorých výsledok testu bol pozitívny, sú v dobrom zdravotnom stave, nemajú žiadne príznaky ochorenia, sú izolovaní na samostatnej izbe a zostávajú v karanténnom zariadení, pokiaľ neabsolvujú ďalší test,“ zdôraznila prorektorka PU Jana Burgerová.

Stredoškoláci

Stovky žiakov zo zahraničia študujú aj na stredných školách v Košickom a Prešovskom kraji. Z tohto dôvodu aj vyššie územné celky ako zriaďovatelia stredných škôl zaviedli viaceré opatrenia.

„Na 63 stredných školách v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja študuje v školskom roku 2020/2021 dokopy 155 zahraničných študentov, z toho 92 len v Košiciach. Ide prevažne o študentov z Ukrajiny. Žiaci sa pri prvom nástupe do školy preukazovali čestným vyhlásením, že neprejavujú príznaky ochorenia COVID-19 a nebolo im nariadené karanténne opatrenie. Cudzí štátni príslušníci sa okrem toho preukázali testom na nový koronavírus s negatívnym výsledkom, ktorý absolvovali na Slovensku po 5 dňoch od príchodu z domovskej krajiny,“ skonštatovala hovorkyňa Košického samosprávneho kraja Anna Terezková.

Na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) študuje približne 150 žiakov zo zahraničia, prevažne z Ukrajiny. Z tohto dôvodu župa zriadila vo Svidníku karanténne centrum, v ktorom budú ubytovaní do potvrdenia negatívneho výsledku testu na COVID-19.

„Izoláciu im umožníme, samozrejme, aj vtedy, ak budú COVID pozitívni a bude im nariadená karanténa do opakovaného testovania a teda do času, kým budú mať negatívne výsledky. PSK sa na návrat zahraničných študentov, najmä tých, ktorí prichádzajú z tzv. červenej zóny, pripravil tak, že sme vyčlenili internát SOŠ polytechnickej a služieb vo Svidníku na prípadnú karanténu. Celkovo tu máme k dispozícii 80 miest,“ uzavrela hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.

 

Komentáre