Na Zemplíne by mali pribudnúť škôlky financované z Plánu obnovy

VýchodSpravodajstvo

Ich kapacita je vyše dvesto miest.

Na sídlisku SNP v Michalovciach by mala vzniknúť nová materská škola (MŠ) s kapacitou 80 detí. Samospráva v tejto súvislosti vyhlásila verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie. Referentka odboru komunikácie a marketingu Mestského úradu v Michlovciach Marcela Andréová vysvetlila, že dôvodom zriadenia MŠ je aj výstavba nových bytových domov na sídlisku:

„Väčšia časť územia sídliska SNP patrí do spádovej oblasti MŠ na Školskej ulici. Dôvodom na výstavbu MŠ na sídlisku SNP je, že obsadenosť MŠ na Školskej 5 je dlhodobo na svojich maximálnych hodnotách.“

Objekt by mal mať dve podlažia a štyri triedy, pričom zastavaná plocha by mala byť 480 metrov štvorcových. Na pozemku vo vlastníctve radnice aktuálne nie sú stavebné objekty ani spevnené plochy, prevažujú náletové dreviny.

„Mesto plánuje využiť finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti, a to v závislosti od rozpočtu, ktorý vzíde z projektovej dokumentácie,“ povedala Andréová, ktorá dodala, že v Michalovciach je 13 MŠ.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Aj Trebišov plánuje na Záhradnej ulici vybudovať novú MŠ pre 160 detí. Samospráva vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela s predpokladanou hodnotou takmer 2,5 milióna eur. Trebišovskí poslanci v decembri minulého roka odobrili zapojenie mesta do výzvy z Plánu obnovy a odolnosti na zvyšovanie kapacít MŠ. Poskytovanie prostriedkov mechanizmu sa realizuje vo výške 100 percent oprávnených výdavkov s prihliadnutím na finančné limity obsiahnuté vo výzve. Rozpočet projektu je na úrovni približne 3,5 milióna eur s DPH.

Škôlka by mala mať dve podlažia. Na prízemí by sa mali nachádzať tri triedy, kuchyňa so zázemím a jedálňou, kancelária a šatne pre učiteľov. Na poschodí by malo byť päť tried, technická miestnosť, denná miestnosť učiteľov a izolačka. Projekt zahŕňa aj osobný výťah s parametrami pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre