Nadstavba a rekonštrukcia DFN bude stáť takmer 36 miliónov eur

KošiceSpravodajstvo

Aktualizované: 13.00 hod.

Vláda na svojom dnešnom rokovaní schválila materiál, z ktorého vyplýva, že na nadstavbu a rekonštrukciu časti Detskej fakultnej nemocnice (DFN) v Košiciach vyčlení takmer 36 miliónov eur. Do objektov v pôvodnom stave sa neinvestovalo 40 rokov. Zároveň sa majú dobudovať nové priestory pre viaceré oddelenia.

Cieľom je rozšíriť, zmodernizovať a vynoviť súčasné priestory pre detských pacientov, sprevádzajúce osoby a zdravotníkov. Projekt bude financovaný zo štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva zdravotníctva vo výške 35 887 967 eur, pričom zabezpečiť sa má do 31. decembra 2028. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková má priebežne zabezpečiť a vykonať kroky k realizácii projektu.

„Nadstavba nemocnice bude mať prínos v oblasti zvýšenia bezpečnosti pracovísk, zlepšení kvality priestorov určených pre pacientov, zvýšenia hygienických štandardov,“ uvádza sa v materiáli.

Oddelenie neonatologickej a intenzívnej medicíny je 20 rokov v zastaraných a nevyhovujúcich prenajatých priestoroch, do ktorých DFN nemôže investovať. Súčasťou projektu je aj vybudovanie nových priestorov nielen pre toto oddelenie, ale aj pre urgent II. typu pre deti a dorast a Oddelenie rádiológie a zobrazovacích metód. Nové priestory dostanú aj Oddelenia detskej onkológie a hematológie, Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, Klinika detí a dorastu či Oddelenie detskej neurológie. Zároveň sa má vytvoriť časť priestorov pre Oddelenie rádiológie a zobrazovacích metód – MR pracovisko. Tiež vzniknú aj špecializované pediatrické ambulancie.

Foto
Do objektov v pôvodnom stave sa neinvestovalo 40 rokov (Ilustračná fotografia) / TASR

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková reagovala, že súčasné priestory DFN je nevyhnutné modernizovať a rozšíriť:

„Naším cieľom je poskytovať modernú a dostupnú zdravotnú starostlivosť pre detských pacientov a sprevádzajúce osoby, zvýšiť kvalitu a efektivitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zároveň vytvárať podmienky, ktoré budú motiváciou pre zdravotnícky personál pôsobiť v našich nemocniciach. Nadstavba umožní rekonštrukciu priestorovo aj kvalitatívne zastaraných budov, do ktorých sa neinvestovalo posledných 40 rokov. Zároveň významne zefektívni klinické a technicko-prevádzkové procesy, rozšíri rozsah a spektrum poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre nemocničné zariadenie IV. úrovne, zvýši kvalitu zdravotnej starostlivosti, v neposlednom rade umožní vytvoriť príjemné prostredie pre pacientov, ako aj personál. Nemocnica bude energeticky efektívnejšia, zvýši sa bezpečnosť pracovísk, ako aj kvalita priestorov pre pacientov a zvýšia sa hygienické štandardy.“

Rezort zdravotníctva alokoval finančné prostriedky v prospech DFN na jednotlivé stupne projektovej dokumentácie vo výške 931-tisíc eur, ktoré sú priebežne čerpané. Stavebné práce by sa mali začať v decembri 2025, pričom ukončenie kolaudačného konania je naplánované na jún 2028.

Priestory pre pacientov sú v nevyhovujúcom stave. DFN nemá dostatok priestranných izieb, kde by mohli byť hospitalizovaní aj rodičia detí. Oddelenie neonatologickej intenzívnej medicíny sa 20 rokov nachádza na 16. poschodí v prenajatých priestoroch Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura.

Dolinková v júni navštívila DFN, kde sa stretla aj s primárkou Oddelenia neonatologickej intenzívnej medicíny Vandou Chovanovou. Spoločne diskutovali nielen o organizovanej zbierke, ale aj o aktuálnych problémoch. Aj naďalej chcú komunikovať a hľadať riešenia na zlepšenie podmienok pre deti a ich rodičov.

Kabinet tiež určil UNLP ako prijímateľa peňazí z Plánu obnovy na modernizáciu Oddelenia ústavnej psychiatrickej starostlivosti, ktorou sa má zvýšiť kvalita prostredia pre pacientov a personál. Pavilón VII. na Rastislavovej ulici sa tak dočká rekonštrukcie. Bez schválenia materiálu by ju nebolo možné zrealizovať.

Ministerstvo zdravotníctva doplnilo, že celková hodnota projektu je tri milióny eur s DPH:

„Ide o kľúčový projekt v rámci širšieho kontextu vytvorenia medicínskovýskumného komplexu starostlivosti o duševne chorých, ktorý bude poskytovať integrovanú zdravotnú starostlivosť na úrovni ústavnej, ambulantnej a stacionárnej starostlivosti spolu so službami komunitného centra.“

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre