Nahliadnite na korunu hrádze Bukovec

KošiceZaujímavosti

Trasa nádrže je opäť sprístupnená verejnosti.

Po tom, čo Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) vlani otvoril obslužnú komunikáciu vodárenskej nádrže Bukovec, táto trasa je peším a cyklistom sprístupnená aj tento rok. Záujemcovia môžu od dnešného dňa bližšie spoznať vodnú stavbu a jej okolie. Novinkou je možnosť nahliadnuť na korunu hrádze, ktorá je vysoká 56 metrov a obsahuje viac ako 20 miliónov metrov kubických vody.

Ako uviedol hovorca SVP Marián Bocák, trasa a koruna hrádze budú sprístupnené do konca októbra, a to denne v čase od 7.00 – 19.00 hod.:

„Správca vodárenskej nádrže žiada všetkých prechádzajúcich, aby sa pohybovali len vo vyznačených priestoroch a nepoškodzovali zariadenia priehrady. Pretože ide o nádrž zásobujúcu mesto Košice pitnou vodou, je zároveň potrebné vyhýbať sa kontaktu s vodou a neznečisťovať okolie. Okolie nádrže je monitorované kamerovým systémom a strážnou službou. V prípade nedodržiavania pravidiel správca opätovne zváži zatvorenie komunikácie.“

Foto
Vodná nádrž Bukovec / SVP

Umelá nádrž sa nachádza nad obcou Bukovec, vedľa Hyľova, pričom slúži ako zásobáreň pitnej vody pre mesto Košice a jeho okolie. Pod obcou Bukovec je dolná nádrž, ktorá bola vybudovaná ako havarijná zásobáreň úžitkovej vody pre košické oceliarne. Nádrž Bukovec bola vybudovaná v rokoch 1968 – 1976. Neslúži len na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, ale aj na znižovanie povodňových prietokov.

 

Autor: KOŠICE ONLINE

 

Komentáre