Najväčší akademický investičný projekt v dejinách Slovenska podporil len bratislavské univerzity

SlovenskoSpravodajstvo

Aktualizované 16.35 hod.

Ministerka školstva Martina Lubyová, rektor Slovenskej technickej univerzity (STU) Miroslav Fikar a rektor Univerzity Komenského (UK) Marek Števček nedávno podpísali projekt ACCORD. Ide o najväčší akademický investičný projekt v dejinách Slovenska, ktorý má zlepšiť univerzitné kapacity a kompetencie vo výskume, vývoji a inováciách v Bratislave. Jeho celkový rozpočet dosahuje takmer 120 miliónov eur.

„STU v Bratislave a UK v Bratislave sú špičkové a patria medzi najvýznamnejšie a najväčšie slovenské univerzity, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu vo vysokoškolskom vzdelávaní, výskume a v neposlednom rade aj v príprave absolventov pre trh práce. Zároveň v súčasnosti patria k najúspešnejším príjemcom grantov v programe Horizont 2020 a majú dlhoročné skúsenosti s riadením projektov a realizáciou významných vedeckých a infraštruktúrnych projektov,“ uviedla pre Košice Online hovorkyňa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Andrea Pivarčiová.

Súčasťou projektu je modernizácia a rekonštrukcia šiestich objektov určených na vysokoškolské vzdelávanie, výskum a inovácie. Zároveň je naplánovaná obnova výskumnej a IT infraštruktúry či prístrojov. Ako vysvetlila Pivarčiová, cieľom projektu je aj zastaviť znižovanie počtu študentov, prilákať ich študovať na Slovensku s udržať si tých najtalentovanejších: „STU ako prijímateľ projektu a UK ako partner projektu majú aj potrebné odborné personálne a administratívne kapacity potrebné k úspešnej implementácii tejto najvýznamnejšej a najväčšej investície v súčasnom programovom období implementácie štrukturálnych fondov do výskumnej infraštruktúry na Slovensku.“

Foto
Podpis projektu ACCORD / TASR

Technologický a inovačný park za milióny eur v Košiciach

Napriek tomu, že projekt ACCORD mal vopred stanovených žiadateľov s pridelenými finančnými prostriedkami, miliónové dotácie by uvítali aj univerzity na východnom Slovensku, čo potvrdila aj hovorkyňa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Linda Babušík Adamčíková: „UPJŠ víta podporu kvalitného univerzitného prostredia. Obe univerzity sa o tento projekt uchádzajú už dlhšie obdobie. Je prirodzená požiadavka týchto univerzít, ako aj univerzít v Košiciach, že je nevyhnutné investovať do kvality. Podľa poslednej komplexnej akreditácie i rankingových umiestnení UK, STU, UPJŠ a TUKE nespochybniteľne patria k medzinárodnej uznávanej kvalite v rámci slovenských vysokých škôl.“

Niekoľkomiliónový projekt je naplánovaný aj v metropole východu, v rámci ktorého by sa mala zrealizovať výstavba Technologického a inovačného parku. „Aj my v Košiciach sme pripavení a budeme sa uchádzať v spoluráci s Košickým samosprávnym krajom a mestom o infraštruktúrne investície do skvalitnenia života našich vysokoškolákov. Na UPJŠ v Košiciach sme pripravili projekt Technologického a inovačného parku, ktorý ponúkneme našim partnerom na výstavbu celokošického inovačného centra. To by umožnilo revitalizáciu terajších objektov univerzít, výstavbu športovísk a najmä technologického pavilónu pre inovácie. Celkový odhad nákladov je vo výške 150 miliónov eur,“ doplnila Babušík Adamčíková.

Rezort školstva vlani vyhlásil viacero výziev v stámiliónových alokáciách, ktoré sú zamerané na podporu výskumu a vývoja mimo Bratislavského kraja, teda vrátane východného Slovenska. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach podala v rámci výziev Operačného programu Výskum a inovácie na dlhodobý strategický výskum dva projekty ako žiadateľ a v štyroch podaných projektoch figuruje ako partner. Všetky tieto projekty sú zatiaľ len v štádiu administratívneho hodnotenia. O stanovisko k tejto téme sme v októbri požiadali aj Technickú univerzitu v Košiciach, avšak do termínu publikovania článku ho nedoručila. Prešovská univerzita v Prešove sa rozhodla k tejto problematike nevyjadriť.

 

Autorka: JANA TOMAŠKOVIČOVÁ

 

Komentáre