Najväčšími producentmi znečisťujúcich látok sú z hutníctva a kovovýroby. Rebríček vedú košické oceliarne

KošiceSpravodajstvo

Medzi najviac znečistené oblasti patrí Košice – Šaca.

Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík zrealizoval analýzu najväčších producentov znečisťujúcich látok. Podľa výsledkov sa nimi stali firmy z oblasti hutníctva a kovovýroby. Dôvodom je energeticky náročná výroba a závislosť na fosílnych palivách. „Prvenstvo hutníkov a oceliarov bolo očakávané, ale výsledky analýzy priniesli aj niekoľko výrazne prekvapivých výsledkov. Ak doteraz ľudia považovali chemický priemysel za najväčšieho znečisťovateľa ovzdušia, robili to tak trochu neprávom. Podľa tejto analýzy chemický priemysel nie je zďaleka takým znečisťovateľom ovzdušia ako hutníctvo a kovovýroba alebo napríklad výroba cementu,“ informoval inštitút.

V prvej pätici najväčších priemyselných znečisťovateľov ovzdušia sú aj oblasti ťažba a energie, chemický priemysel a výroba dreva a papiera. Rebríčky najväčších znečisťovateľov jednoznačne vedie U. S. Steel Košice. Z tohto dôvodu sú košický región a Košice – Šaca oblasťami s najväčšou emisiou oxidu uhoľnatého, oxidu dusíka či produkciou tuhých alebo pevných znečisťujúcich látok. Medzi ďalšie najznečistenejšie katastre na Slovensku patria Žiar nad Hronom, Horné Srnie, Ladce, Rohožník, Zemianske Kostoľany, Trnovec nad Váhom či Nováky. Dôvodom je koncentrácia podnikov z priemyselných odvetví.

Foto
U. S. Steel Košice / TASR

Sto najväčších priemyselných znečisťovateľov ovzdušia v roku 2017 vyprodukovalo vyše 149-tisíc ton oxidu uhoľnatého (CO). Prvú päťku v rebríčku spoločností s najväčšou ročnou emisiou CO tvoria U. S. Steel Košice, Slovalco, Cemmac, Považská cementáreň a CRH (Slovensko). Regiónom s najväčšou emisiou CO je košický región na úrovni viac ako 116-tisíc ton a s podielom 78 percent na celkovej emisii CO. „Katastrom s najväčšou emisiou CO je jednoznačne Košice – Šaca s emisiou na úrovni 113 917 ton, a to v dôsledku silného zastúpenia oblasti hutníctva a kovovýroby. Nasleduje kataster Žiar nad Hronom s celkovou emisiou CO na úrovni 16 960 ton. Tromi ďalšími CO najviac znečistenými sú katastre Horné Srnie, Ladce a Rohožník. Práve v týchto troch katastroch sídlia cementárne,“ uviedol inštitút.

Sto najväčších priemyselných znečisťovateľov ovzdušia v roku 2017 vyprodukovalo na Slovensku aj 21 159 ton oxidov dusíka. Aj tento rebríček vedie U. S. Steel Košice, nasledujú CRH (Slovensko), Slovenské elektrárne, Mondi scp a Slovnaft. Oblasti s najväčšou emisiou oxidu dusíka sú košický región a Košice – Šaca, pričom ďalej nasledujú Zemianske Kostoľany a Rohožník.

Ovzdušie znečisťujú aj tuhé alebo pevné znečisťujúce látky. Sto najväčších priemyselných znečisťovateľov ovzdušia ich v roku 2017 vyprodukovalo 184 ton. Na čele rebríčka je opäť U. S. Steel Košice. Druhé miesto patrí spoločnosti Duslo a tretie firme Fortischem. Ďalej nasledujú Slovalco a Slovenské elektrárne. Regiónom s najväčšou produkciou tuhých alebo pevných znečisťujúcich látok je opäť košický región, katastre vedie Košice – Šaca, nasleduje Trnovec nad Váhom, Nováky a Žiar nad Hronom.

 

Zdroj: SITA

 

Komentáre