NAKA zastavila trestné stíhanie v súvislosti s asanáciou bytovky na Mukačevskej ulici v Prešove

PrešovSpravodajstvo

Samospráva postupovala v súlade so zákonom.

Generálna prokuratúra vydala pokyn, aby sa Národná kriminálna agentúra (NAKA) opätovne zaoberala záchrannými prácami po výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici v Prešove. Tie okrem iného zahrňovali odvoz, triedenie a likvidáciu sutín. Zo záverov uznesenia NAKA vyplýva, že samospráva pri výbere firiem na záchranné práce plne postupovala v súlade so zákonom. Radnica sa pri zadaní objednávok nedopustila trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.

„Verím, že najnovšie uznesenie NAKA je definitívnou bodkou za spochybňovaním postupu mesta Prešov počas mimoriadnej situácie, vyhláseniu ktorej predchádzal výbuch bytovky. Našou snahou bolo pomôcť čo najskôr odstrániť následky nebývalej tragédie. O to viac ma mrzí, že sa našli aj jedinci, ktorí využili zvýšenú pozornosť médií na to, aby poškodili dobré meno mesta Prešov, ako aj ďalších subjektov, ktoré sa zapojili do záchranných prác,“ reagovala primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Polícia v júni 2020 začala vyšetrovať postup samosprávy pri zabezpečovaní záchranných prác po explózii bytového domu na Mukačevskej ulici. NAKA pôvodné trestné konanie ukončila začiatkom minulého roka. Vyšetrovateľ dospel k záveru, že nedošlo k zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a neboli naplnené ani znaky žiadneho iného trestného činu zo strany osôb, ktoré konali v mene mesta Prešov.

Foto
Záchranné práce zahrňovali aj odvoz, triedenie a likvidáciu sutín / TASR

Na základe pokynu prešovskej krajskej prokuratúry a vzhľadom na písomný pokyn generálnej prokuratúry bolo vlani v júni opätovne začaté trestné stíhanie, ktoré bolo 13. septembra tohto roka definitívne zastavené.

„Z obsahu vykonaných dôkazov, ktorých výsledky sú súčasťou vyšetrovacieho spisu, nebolo preukázané, aby konaním primátorky mesta Prešov, respektíve ďalších osôb oprávnených konať za mesto Prešov, došlo k naplneniu znakov skutkovej podstaty trestného činu, pre ktorý sa vedie toto trestné konanie,“ píše sa v uznesení NAKA.

Pôvodné trestné konanie bolo ukončené 14. januára minulého roka. Proces sa však predĺžil kvôli sťažnosti a následnému podnetu toho istého sťažovateľa, ktorý v tejto súvislosti ako prvý podal aj trestné oznámenie.

„Na Slovensku, žiaľ, dlhodobo chýba legislatíva umožňujúca finančné alebo iné adekvátne postihy osôb, ktoré svojím cieleným konaním vytvárajú zbytočnú prácu policajným vyšetrovateľom či úradníkom. Najhoršie však je, že ich to oberá o čas, ktorý by inak mohli venovať závažným prípadom. Štát aj samosprávy navyše musia vynakladať v rámci rôznych konaní nemalé finančné prostriedky, ktoré potom chýbajú v iných oblastiach,“ uzavela Turčanová.

Komentáre