Návrh na zmenu rozpočtu Severu je na stole

KošiceSpravodajstvo

Koronavírus mení rozpočty a navyšuje výdavky aj v jednotlivých mestských častiach.

Výnimkou nie je ani mestská časť Košice – Sever. Koncom apríla sa tu uskutočnilo ďalšie miestne zastupiteľstvo, na ktorom poslanci schvaľovali návrh záverečného účtu mestskej časti za minulý rok a boli informovaní aj o stavebných aktivitách.

Foto
Mestský úrad Košice - Sever / TELEVÍZIA KOŠICE

„Jedným z bodov programu bola aj zmena rozpočtu mestskej časti. Tak, ako nás všetkých zasiahla pandémia, museli sme robiť nejaké zmeny. Predovšetkým máme veľmi zvýšené výdavky na materiály, osobné ochranné prostriedky, či už v zariadení opatrovateľskej služby, ako aj terénne opatrovateľské služby, a samozrejme, aj opatrenia, ktoré sme museli prijať na miestnom úrade. Súčasne sme odsúhlasovali finančné prostriedky na kapitálové a nejaké ďalšie bežné výdavky a poslali sme akceptačný list na mesto na kofinancovanie aktivít pre rozvoj mestskej časti, opravu a údržbu budov v súlade s uznesením,“ vyjadril sa starosta mestskej časti František Ténai.

Podľa harmonogramu zasadnutí mestskej časti by sa malo 10. rokovanie miestneho zastupiteľstva uskutočniť už 22. júna.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

Komentáre