Návšteva pápeža Františka v Prešove bola jedným z najväčších podujatí v histórii mesta

PrešovArchívPápež na Slovensku 2021

Samospráva sa na ňu pripravovala niekoľko týždňov.

Pápež František v rámci svojej apoštolskej cesty na Slovensku zavítal aj do Prešova, kde pred mestskou športovou halou slávil božskú liturgiu svätého Jána Zlatoústeho. Išlo o jedno z najväčších podujatí v histórii metropoly Šariša, pričom si vyžiadalo rozsiahle organizačné prípravy, ktoré trvali niekoľko týždňov. Samospráva sa podieľala najmä na organizácii dopravy, zabezpečení bezplatnej mestskej hromadnej dopravy pre pútnikov či na úprave a vyčistení priestranstva v okolí mestskej haly.

„Príchod Svätého Otca do Prešova považujem za výnimočnú udalosť a obrovskú poctu pre naše mesto. Myslím si, že v mojom funkčnom období sa už žiadne väčšie podujatie, ako je návšteva pápeža v našom meste, nemôže udiať,“ skonštatovala primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Foto
Pápež František slávil v Prešove božskú liturgiu svätého Jána Zlatoústeho / TASR

Samospráva zabezpečila úpravu priestranstva v okolí mestskej haly vrátane kosenia a údržby zelene a trávnatých plôch, ktoré slúžili ako parkovacie miesta pre účastníkov. Zároveň sa podieľala na príprave terénu pre inštaláciu dočasného mosta či úprave chodníkov a miestnych komunikácií.

„V rámci organizácie dopravy v meste sme rozmiestnili viac ako 450 dočasných dopravných značiek pre zabezpečenie regulácie a presmerovania dopravy pred aj v čase konania akcie vrátane spracovania projektových dokumentácií a podporných materiálov. Okrem toho sme vyčlenili viac ako 30 záchytných parkovísk v meste aj mimo neho pre autobusy a osobné autá s pútnikmi prichádzajúcimi zo všetkých smerov. Počas návštevy Svätého Otca v Prešove bolo v teréne 60 príslušníkov mestskej polície, ktorí sa starali o verejný poriadok, ako aj o bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,“ konkretizoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.

Mesto v deň návštevy hlavy katolíckej cirkvi rozmiestnilo v okolí mestskej haly a na dočasných parkoviskách vyše 150 kusov nádob na odpad vrátane veľkoobjemových kontajnerov, pričom zabezpečilo aj vývoz a likvidáciu odpadu. Na vstupe do mesta v smere k mestskej hale, na Masarykovej a Hlavnej ulici sa nachádzalo 310 vatikánskych a slovenských vlajok. V Záhrade umenia sa uskutočnili priame prenosy liturgie so Svätým Otcom.

Komentáre