Návštevníci Starej Ľubovne môžu obdivovať zrekonštruované krypty a fresky v tamojšom kostole

VýchodZaujímavosti

Tieto nálezy svedčia o významnej historickej hodnote pamiatky.

Začiatkom augusta boli verejnosti sprístupnené krypty a historické fresky v Kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni. Turisti ich môžu opäť obdivovať po rozsiahlej rekonštrukcii. Ako uviedol výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Severný Spiš – Pieniny Jakub Ondrej, kostol pochádza z obdobia okolo roku 1280:

„V rámci historického námestia predstavuje jednu z najkrajších národných kultúrnych pamiatok. Podľa farskej kroniky v roku 1112 spolu s farou vyhorel.“

Rekonštrukcia bola vyčíslená na 420-tisíc eur, pričom farnosť získala 85-tisíc eur cez projekty, sumou 4000 eur prispelo mesto a zvyšok tvorili milodary, zbierky či príjmy z predaja pozemkov. Na obnovu kostola prispeli aj Slováci žijúci v Amerike.

„Cieľom tejto pomerne náročnej obnovy bolo ukázať obyvateľom aj návštevníkom pôvodný historický vzhľad Kostola sv. Mikuláša a zároveň prispieť k zachovaniu kultúrneho dedičstva v Starej Ľubovni,“ povedal Ondrej.

Foto
Rekonštrukcia Kostola sv. Mikuláša  / OOCR Severný Spiš – Pieniny

Reštaurátori v roku 2016 odkryli stredovekú fresku na severnej strane presbytéria. Archeológovia o dva roky neskôr objavili, preskúmali a zdokumentovali krypty. Ako skonštatoval Ondrej, tieto nálezy svedčia o významnej historickej hodnote kostola:

„Objavené boli aj tri hroby a základové murivá preukazujúce jednotlivé stavebné etapy. Zaujímavosťou je, že v jednej z objavených krýpt sa uskutočnil aj záznam videokamerou.“

V roku 2019 boli obnovené fresky vo víťaznom oblúku medzi loďou a svätyňou kostola. Rekonštrukčné práce následne pokračovali aj od februára tohto roka. Stavebníci pri obnove exteriéru použili viac ako 2000 štvorcových metrov lešenia.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre