Návštevníci Zemplínskeho múzea môžu spoznať históriu regiónu

VýchodHistória

K dispozícii sú rôzne exponáty vrátane vzácnych artefaktov.

V Michalovciach sa nachádza Zemplínske múzeum, ktoré nedávno otvorilo novú stálu archeologickú expozíciu. Pripravovali ju od vlaňajšej jari a bola súčasťou regionálneho operačného programu. Návštevníci môžu vďaka nej spoznať históriu regiónu. K dispozícii sú rôzne exponáty vrátane zlatých predmetov a nerozlúšteného nápisu z Michalovskej rotundy.

Expozícia je usporiadaná chronologicky, pričom sa začína od staršej doby kamennej. Múzejná pedagogička Mária Fuchsová konkretizovala, že významnými artefaktami sú pozostatky mamuta srstnatého či jeden z prvých pracovných nástrojov:

„Veľmi významný nález predstavujú zlaté závesky z Veľkých Raškoviec. Ide o najstarší doklad o nájdení zlata na Slovensku,“ povedala Fuchsová s tým, že na popolnici z tej istej lokality je najstaršie vyobrazenie dvojkolesového voza so záprahom v strednej Európe.

Foto
Zemplínske múzeum otvorilo novú stálu archeologickú expozíciu / TASR

Posledná časť výstavy pozostáva zo stredovekých artefaktov, ktoré podľa Fuchsovej zahŕňajú aj objavy z Michalovskej rotundy z 11. storočia:

„Nápis na kameni nájdenom v rotunde zostáva do dnešných dní záhadou.“

Ďalšie nálezy pochádzajú z nedávnych archeologických výskumov v lokalitách Senderovo a z obce Vinné. Riaditeľka múzea Stanislava Rovňáková pripomenula, že výstava má aj interaktívne prvky a je navrhnutá tak, aby nadväzovala na predchádzajúce expozície:

„Realizácia projektu zahŕňala výber dodávateľskej firmy, konzultácie a prípravu exponátov, pričom finálne práce boli ukončené v októbri.“

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre